Clock-Time

Suy niệm Thứ Năm tuần IV Phục Sinh

Tin mừng Ga 13: 16-20: Thầy làm gương cho anh em để anh em cũng làm như Thầy. Anh em cũng phải sống thân phận người tôi tớ như Thầy...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM  SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 13: 16-20)

16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy." 21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy."22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai.23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su.24Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai? "25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: "Thưa Thầy, ai vậy? "26 Đức Giê-su trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy." Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt.27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi! "28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế.29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo.30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.

Suy niệm

Trong bài Tin mừng hôm nay có ba tư tưởng chính:  nói về tôi tớ, nói về Giuđa và sự đón tiếp những người Chúa sai đi.

Sau khi quì xuống rửa chân cho các môn đệ như  một người tôi tớ, Chúa nói: Thầy làm gương cho anh em để anh em cũng làm như Thầy. Anh em cũng phải sống thân phận người tôi tớ như Thầy. Thân phận người tôi tớ là được sai đi để phục vụ. Sai đi là ơn gọi làm môn đệ, là ơn gọi Kitô hữu hôm nay. Chính Chúa Giêsu sai chúng ta đi như Chúa Cha đã sai Ngài đến trong thế gian. Ngài đến như một người tôi tớ để phục vụ, thì hôm nay chúng ta cũng được Chúa sai đi để phục vụ một cách khiêm tốn như một tôi tớ trong gia đình, trong cộng đoàn và giữa mọi người. Và Chúa nói: anh em biết điều đó và nếu anh em đem ra thực hành, thì thật phúc cho anh em!

Lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay bắt ta phải nhìn lại thái độ sống của chính mình: trong môi trường của mình, ta đang phục vụ hay đang muốn bắt kẻ khác làm theo ý ta? Ta đang sống như một kẻ được Chúa sai đi phục vụ hay ta cứ muốn kẻ khác làm theo ý ta?

Từ câu 18 trở đi, Chúa Giêsu nói về Giuđa, kẻ phản bội. Hành động của Giuđa đã được báo trước trong Thánh Vịnh 41, 10: Kẻ đã cùng chia cơm sẻ bánh cùng con lại giơ gót đạp con. Được cùng sống với Chúa, được chia cơm sẻ bánh, nghĩa là được sống thân mật với Chúa, nhưng Giuđa đã phản bội Chúa. Còn ta hôm nay thì sao? Sau khi được hưởng bao ơn lành của Chúa, được sống thân mật với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, có ai trong ta lại phản bội Chúa không? Phản bội Chúa đối với ta hôm nay là gì? Là từ chối sống lời Chúa trong cuộc sống thường ngày, trở thành phản chứng trong cuộc sống hằng ngày.

Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Thật là một vinh dự lớn lao khi ta được sai đi mở rộng nước Chúa trong môi trường của mình. Ai sống như thế thì được Chúa chúc phúc: thật phúc cho anh em. Vì sống như thế là chúng ta đang tiếp nối công việc của Chúa Giêsu, Đấng đã được Chúa Cha sai đi; cộng tác với Chúa để mở rộng nước Chúa trong lúc chúng ta vẫn sống cuộc sống bình thường của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa chỉ cho con cách thánh hóa cuộc sống thường ngày; chỉ cho con nên thánh trong hoàn cảnh của cuộc sống tầm thường của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con noi gương Chúa sống phục vụ anh chị em mình. Amen.


GKGĐ Giáo phận Phú Cường