Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 16-20:  Khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, Chúa đã truyền dạy hai điều: các con hãy rửa chân cho nhau tức là hãy phục vụ cho nhau; và các con hãy tiếp đón sứ giả đem Lời Chúa và Mình Thánh Chúa đến cho mình.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH A


NGÀY 07/05/2020
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13: 16-20)

Sau khi đã rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông rằng: “Thầy bào thật cho các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ; kẻ được sai đi không trọng hơn Đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó và thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ thầy đã chọn. Nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến. Để một khi sự việc xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai đến là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy”.

SUY NIỆM

 

Đức Giêsu để lại cho chúng ta một mẫu gương về phục vụ. Chính Người đã được sai đến để phục vụ bởi Người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ (x. Mt 20, 28). Hình ảnh về một Giêsu mỗi ngày rong ruổi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng Nước Trời qua việc phục vụ chữa lành.

Trang Tin Mừng thuật lại việc sau khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu giáo huấn các ông về hành động phục vụ của mình: “Tôi tớ không hơn chủ…” và đương nhiên môn đệ không lớn hơn Thầy. Vậy mà Thầy đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Hành động cúi xuống rửa chân cho đệ tử thì “chưa từng xảy ra” với bất cứ thầy trò nào nơi trần gian. Hành động “cúi mình rửa chân” ấy đã tác động sâu sắc nơi các môn đệ của Người về sự phục vụ sau này.

Quả thực, trải qua dòng lịch sử, những môn đệ Chúa Kitô vẫn luôn là điểm son trong việc phục vụ nhân loại: hình ảnh các nữ tu chăm sóc những người phong cùi, người nhiễm sida giai đoạn cuối, người bệnh tật, già cả neo đơn, v.v. thậm chí trong cơn dịch bệnh COVID-19 hiện nay, những linh mục tu sĩ tự nguyện dấn thân vào vùng dịch để phục vụ chăm sóc bệnh nhân, những người bị cách ly.

Là môn đệ Chúa, mỗi chúng ta cũng phải bắt chước Thầy chí thánh Giêsu về việc phục vụ trong bổn phận trách nhiệm của mình. Phục vụ hết mình, phục vụ vô vị lợi vì danh Chúa Kitô. Bởi đó là mối phúc vì chúng ta phục vụ Chúa Kitô đang hiện thân trong người anh chị em của mình. 

Lạy Chúa, phục vụ đòi hỏi sự hy sinh quên mình. Xin thêm sức cho chúng con hăng say dấn thân trong sứ vụ phục vụ Chúa nơi tha nhân, nhất là những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường