Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 16-20: Chúa Giêsu trao cho những ai muốn làm môn đệ Chúa một thông điệp: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi”.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH B


NGÀY 29/04/2021



 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13: 16-20)

Sau khi đã rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông rằng: “Thầy bào thật cho các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ; kẻ được sai đi không trọng hơn Đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó và thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ thầy đã chọn. Nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến. Để một khi sự việc xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai đến là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy”.

SUY NIỆM

 

Chúng ta đang sống trong tuần lễ cầu cho ơn Thiên triệu linh mục và tu sĩ nam nữ. Và chúng ta bắt gặp hình ảnh của một người thầy khiêm tốn cúi xuống rửa chân các học trò. Để rồi từ đây, Chúa Giêsu trao cho những ai muốn làm môn đệ Chúa một thông điệp: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi”.

Từ viễn cảnh đó, Chúa Giêsu dạy bảo cho người môn đệ Chúa hiểu biết về tinh thần phục vụ. Người hạ mình rửa chân cho các ông. Thầy Giêsu khiêm tốn cúi xuống rửa chân cho các tông đồ. Hơn nữa, đây còn là một Thiên Chúa cúi xuống với con người. Chúa Giêsu đã mang lại ý nghĩa đích thực cho hai chữ “phục vụ”: phục vụ như một người tôi tớ, trọn vẹn cho tha nhân.

Xin Chúa cho ngày càng có nhiều người đáp lại tiếng Chúa mời gọi, biết tích cực cộng tác với ơn Chúa để phục vụ anh chị em trong tinh thần yêu thương với những con đường nên thánh phong phú. Cũng xin Chúa cho có những người sẵn sàng cộng tác với Giáo Hội trong việc vun trồng và chăm sóc ơn gọi. Amen.
 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường