Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần IV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 6: 7-13Tin Mừng hôm nay: “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN B

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6: 7-13)

7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.10 Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”.12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.


SUY NIỆM

Chúa Giêsu sai nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng. Ở đây, Chúa Giêsu muốn các ông hiểu rằng, hành trang quan trọng nhất của người tông đồ không phải là những phương tiện vật chất, mà là tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, nên Người bảo các ông “không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo”. Có nhiều cách giải nghĩa khác nhau về lệnh truyền này, nhưng trọng tâm vẫn là: người tông đồ phải dành mọi thời gian và nỗ lực cho việc rao giảng, đừng quá lệ thuộc vào vật chất hay sức riêng của mình. Chúa Giêsu mời gọi các ông tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính Người sẽ lo liệu đời sống vật chất cho các ông qua tình thương của những người thấm nhuần Tin Mừng.

Chúng ta có thể hình dung niềm vui lớn lao của các ông khi nghe câu cuối cùng của đoạn Tin Mừng hôm nay: “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh”. Đó phải được xem là những kết quả khả quan mà các ông đạt được nhờ vào việc các ông vâng nghe theo lệnh truyền của Thầy mình.

Trong mọi công việc, mỗi người chúng ta cũng có thể gặt hái được những kết quả như các Tông đồ ngày xưa, nếu chúng ta cũng biết vâng nghe theo Lời Chúa. Thế nhưng, đó là một điều hết sức khó khăn, vì chúng ta đã quá quen với việc chiều theo sở thích của mình, tìm sự an toàn cho bản thân, cậy dựa vào bằng cấp, rồi chúng ta mang theo bên mình những bao bị đầy các phương tiện hiện đại. Thiếu một trong những thứ đó, chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau khổ, cảm thấy khó hoàn tất công việc. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết khước từ những ràng buộc đó, để lựa chọn thi hành ý Chúa trong cuộc đời, như tâm tình của thánh Phaolô: “Tôi coi tất cả mọi sự là thua lỗ, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô” (Pl 3, 8).

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường