Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần IV Thường Niên (Lc 2:22-40) - GKGĐ GP Phú Cường

Việc dâng Chúa Giêsu vào đền thánh là một hành vi theo luật Môsê, và dưới con mắt người đời thì đây là một việc làm bình thường đối với tất cả các phụ nữ Do Thái sau khi sinh. Vì theo luật Môsê, người phụ nữ sau khi sinh bị coi là ô uế không được bước vào đền thờ, và sau 40 ngày nếu là sanh con trai, và 80 ngày nếu là sanh con gái, thì phải đến đền thờ để cử hành việc thanh tẩy.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Ngày 02/02/2023

GKGĐ Gp Phú Cường

DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ. Lễ kính

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (2,22-40)

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ Hài nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài”.

SUY NIỆM

Việc dâng Chúa Giêsu vào đền thánh là một hành vi theo luật Môsê, và dưới con mắt người đời thì đây là một việc làm bình thường đối với tất cả các phụ nữ Do Thái sau khi sinh. Vì theo luật Môsê, người phụ nữ sau khi sinh bị coi là ô uế không được bước vào đền thờ, và sau 40 ngày nếu là sanh con trai, và 80 ngày nếu là sanh con gái, thì phải đến đền thờ để cử hành việc thanh tẩy. Ngoài ra, việc dâng con đầu lòng là để nhắc lại biến cố Thiên Chúa cứu dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập qua việc giết chết các con trai đầu lòng của dân Ai Cập.

Thế nhưng trong cái nhìn của lịch sử cứu độ, biến cố dâng Chúa Giêsu vào đền thánh được hiểu là biến cố của cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với dân Người, và qua đó gặp gỡ với nhân loại. Đấng Mêsia đến trong đền thánh và gặp gỡ với dân của giao ước cũ qua ông Simeon và bà Anna, những người hằng trung tín trông chờ lời hứa cứu độ.

Mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời chúng ta thường phân định bởi cái nhìn “hên xui may rủi”. Thế nhưng, cuộc đời không là một cuộc chơi, nhưng là một ân huệ Thiên Chúa tặng ban cho từng người. Qua ân huệ này, chúng ta được mời gọi dự phần vào cuộc sống vĩnh hằng với Thiên Chúa. Để chuẩn bị cho sự sống viên mãn, Thiên Chúa đã và đang đến gặp gỡ với chúng ta trong từng biến cố của cuộc đời. Những cuộc gặp gỡ là những lời mời gọi dấn thân, và củng cố niềm hy vọng vào sự sống mà Chúa đã hứa trao ban cho những kẻ tin vào Người.

Chúng ta chỉ có thể đọc được sự gặp gỡ Thiên Chúa trong các biến cố với một tâm hồn ngay thẳng, hằng trông chờ ngày chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa. Một tâm hồn như thế chỉ có thể có được khi chúng ta khước từ lời mời gọi của những chủ nghĩa thế tục, coi cuộc sống tạm bợ này là cùng đích. Lời mời gọi này luôn làm cho chúng ta hiểu sai lạc về ân huệ của sự sống, để rồi hoặc chúng ta rơi vào một trạng thái hưởng thụ chủ nghĩa, luôn tìm kiếm những khoái lạc, đam mê trần thế, đánh mất lương tâm, sống ích kỷ… hoặc chúng ta rơi vào khoảng trống thất vọng, bi quan, từ đó nảy sinh lòng thù hận, ghen ghét…

Cuộc đời không là một trò chơi may rủi, hên xui, nhưng là ân huệ của Thiên Chúa, do đó chúng ta phải luôn tôn trọng sự sống này. Vì là ân huệ của Thiên Chúa, nên chính trong thân xác đã có sự hiện hữu của sự sống vĩnh cửu. Cho nên chúng ta phải giữ gìn sự sống qua việc tôn trọng thân xác. Chúng ta không biến thân xác trở thành phương tiện để phục vụ cho những sở thích ích kỷ, những đam mê hư hèn của chúng ta. Thân xác là đền thờ của Thiên Chúa, hãy tôn trọng đền thờ này. Thân xác là điểm hẹn của những cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Thiên Chúa, do đó phải loại trừ ra khỏi thân xác những gì làm cản trở cuộc gặp gỡ này. Có như thế chúng ta sẽ nhận ra cuộc sống này quả thật là một ân huệ lớn lao. Và như thế chúng ta đã chiêm ngưỡng được Thiên Chúa ngay chính trong đời sống tạm bợ này.

Lạy Chúa, xin dâng lên Chúa cuộc đời của chúng con, vì chính Chúa là chủ của sự sống. Xin giúp chúng con luôn biết khám phá sự sống đích thật trong chính cuộc đời tạm bợ này, để chúng con không ngừng bảo vệ cuộc sống này bằng việc siêng năng đến với Chúa và khước từ những lời mời gọi thế trần. Xin Chúa thương đến và làm chủ lấy cuộc đời của chúng con. Amen.