Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần IX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 12: 28-34: Thánh Gioan đã quả quyết: “Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa là Đấng họ không thấy, mà lại không yêu thương anh em là kẻ mà họ thấy trước mắt, đó là người nói dối”
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 04/06/2020 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12: 28-34)

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?". Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Người: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.
 
SUY NIỆM

 

Thánh Gioan đã quả quyết: “Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa là Đấng họ không thấy, mà lại không yêu thương anh em là kẻ mà họ thấy trước mắt, đó là người nói dối” (1Ga 4, 20).

Thiên Chúa đã tạo dựng con người và Ngài đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, để con người nhận ra Thiên Chúa ngay trong chính anh em mình, để chúng ta có thể dễ dàng yêu thương anh em mình hơn. Nên khi những người luật sĩ chất vấn Đức Chúa Giêsu xem giới răn nào là quan trọng nhất, Người đã trả lời một cách xác quyết rằng: "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".

Chính lời xác quyết và thái độ của người luật sĩ đã cho chúng ta một sự khẳng định cách chắc chắn về giới răn yêu thương đối với Thiên Chúa và với tha nhân là điều quan trọng hơn tất cả. Nếu con người có được tất cả nhưng thiếu tình yêu thương dành cho Thiên Chúa và tha nhân thì cũng là không không mà thôi.

Qua Lời Chúa dạy hôm nay, giúp mỗi người chúng ta nhận ra, tình yêu thương Chúa không chỉ là lời nói suông từ môi miệng Chúa Giêsu, nhưng đó chính là giới răn, là lệnh truyền mà Chúa kêu mời mỗi người chúng ta vâng theo. Nếu làm được đúng như Lời Chúa dạy chắc chắc chúng ta cũng được Chúa nói với chúng ta như đã nói với người luật sĩ: con không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu.

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Xin mở rộng tim con và tâm hồn con, để con vũng vàn tin yêu vào Chúa và nhân ái với tha nhân hơn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường