Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần IX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 12: 28b-34: Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?". Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 08/06/2017


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12: 28b-34)

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?". Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Người: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.
 
SUY NIỆM

Bởi con người sống trong một thế giới nhiễu nhương do tội gây ra, nên để tìm lại được trật tự hầu có thể có được một cuộc sống an bình, con người cần có những luật lệ. Khi tạo dựng xong Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp, Ngài hài lòng với công trình tạo dựng của mình, vì nơi đó muôn loài biểu tỏ một mối tương giao thuận hảo bình an phản chiếu đúng bản chất tình yêu của Ngài. Thế nhưng sự bình an đó gẫy đổ khi tội xuất hiện. Sự dữ đã gieo vào trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa sự hận thù ghen tương, để rồi xảy ra bao nỗi khổ đau làm xáo trộn cuộc sống. Chắc chắn Adam và Evà đau khổ cùng cực khi Cain đành tâm sát hại em mình là Abel. Con người cảm thấy cuộc sống bắt đầu bất an. Để có thể giữ được trật tự và an bình cho cuộc sống, luật lệ được ban hành.

Thế nhưng, luật lệ xã hội định ra không thể nào đạt tới mục đích của mình, vẫn còn đó biết bao là bất công, ức hiếp, bóc lột, vẫn còn đó bao là nước mắt và tiếng thở dài vì sự chèn ép bởi bạo lực. Làm sao để cho cộng đồng nhân loại thực sự tìm lại được sự bình an của buổi ban đầu? Thiên Chúa ra tay hành động qua việc Ngài tuyển chọn một cộng đồng dân riêng. Cộng đồng này phải là kiểu mẫu cho chương trình tái tạo lại sự bình an. Vì thế, mười giới răn được Chúa trao ban để cho cộng đồng nầy tìm lại được an bình đích thực không gì hơn ngoài yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu mến tha nhân như chính mình.

Thật vậy, hạnh phúc và an bình là điều cần thiết cho cuộc sống, điều đó chỉ có thể đạt tới từ tình yêu. Vì thế, không có gì quan trọng cho bằng tình yêu, bởi từ tình yêu mà có cuộc sống, từ tình yêu cuộc sống mới hiểu ra lý do tại sao mình hiện hữu và cùng đích của sự hiện hữu này.

Tuy nhiên, tình yêu chỉ có thể mang lại sự sống và hạnh phúc khi tình yêu đó trước tiên được qui hướng về Thiên Chúa. Bởi có yêu Thiên Chúa, con người mới nhận ra được rằng, tình yêu không là một tình cảm chóng qua bắt nguồn từ thiện ích của chính mình, được gọi là tình yêu vị kỷ. Tình yêu đó không bao giò kiến tạo được niềm vui đích thật. Có yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự, mới nhận ra rằng mình từ đâu mà có, và khám phá thân phận hèn yếu của mình. Thế nhưng được Chúa yêu thương, để từ đó chúng ta luôn sống trong sự tín thác và hy vọng, để chúng ta hông sợ hãi khi đói diẹn với bao thách đố của cuộc đời. Và có yêu Thiên Chúa hết lòng chúng ta mới nhận ra sự cần thiết về sự hiện hữu của tha nhân.

Thật vậy cuộc đời sẽ buồn tẻ và khô cằn biết bao nếu không có sự hiện diện của người khác bên cạnh, để thấy rằng, tha nhân chính là một ân ban. Cho nên yêu thương tha nhân chính là trân trọng quà tặng Chúa trao ban và yêu thương tha nhân cũng là  lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất.

Lạy Chúa, quả thật không có gì trọng đại cho bằng tình yêu, vì nhờ có tình yêu mà chúng con nhận được sự sống. Xin dạy chúng con biết yêu như Chúa dạy. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường