Clock-Time

Suy niệm thứ Năm tuần IX Thường Niên năm C

Tin mừng Mc 12:28-34: Câu trả lời của Chúa sau hai ngàn năm vẫn nguyên vẹn một ý: “Mến Chúa, yêu người là điều răn trọng nhất”...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

 

SUY NIỆM NGÀY 02-06-2016 

 


 
THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN C

Tin mừng Mc 12:28-34

Xã hội càng phát triển bao nhiêu thì các quy tắc, luật lệ của nó cũng càng phức tạp, rối rắm bấy nhiêu. Quy tắc, luật lệ được đặt ra là để hướng dẫn cho người ta biết phải làm gì, sống thế nào. Tuy nhiên nhiều lúc quy tắc đè lên quy tắc, luật lệ chồng lên luật lệ khiến người ta “chẳng biết đàng nào làm”. Và câu hỏi của các kinh sư hai ngàn năm trước được nhắc lại, không phải để gài bẫy như xưa nhưng để tìm một phương hướng: “Cái gì là chính? Cái gì là phụ? Điều nào trọng hơn điều nào?”. Và nhiều khi người ta đau lòng khi nhận ra rằng món mình đang ăn có thành phần: “Đậu phụ là chính và mì chính là phụ”. Một câu hỏi, hai mục đích khác nhau. Nhưng câu trả lời của Chúa cho hai ngàn năm trước và hai ngàn năm sau vẫn nguyên vẹn một ý: “Mến Chúa, yêu người là điều răn trọng nhất”.

Lạy Chúa! Xin cho con biết tìm hiểu điều nào là chính yếu trong tất cả các nghĩa vụ của con. Cuộc sống xô bồ vội vã đã làm con lúng túng không biết đâu là đầu mối, đâu là nút gỡ cho việc lựa chọn, ưu tiên của luật lệ, thậm chí con còn đặt lộn cái trước xuống dưới cái sau, điều phụ thuộc lên trên điều chính yếu…Lạy Chúa! Chỉ có “Mến Chúa – Yêu Người” là ưu tiên tuyệt đối và giữ cả hai mới là trọn vẹn. Xin cho lòng yêu mến Chúa sẽ là động lực để con yêu tha nhân và tình yêu tha nhân giúp con chạm đến Lòng Thương Xót Chúa. Amen!


 
Phêrô Nguyễn Văn Ba – TSĐT