Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 1-15:  “Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN THÁNH A


NGÀY 09/04/2020

 

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 13: 1-15)

Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt ý định nộp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sẽ trở về cùng Thiên Chúa, Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu. Người bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông này thưa với Người rằng:  "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?" Chúa Giêsu đáp: "Việc Thầy làm, bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này con sẽ hiểu". Phêrô lại thưa lại: "Không đời nào Thầy mà lại rửa chân cho con" , Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa cho con, con sẽ chẳng được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa: "Vậy xin Thầy hãy rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa". Chúa Giêsu nói: "Ai đã tắm rồi, thì chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!". Vì Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả các con đều sạch đâu ". Sau khi đã rửa chân cho các môn đệ xong, Chúa Giêsu mặc áo vào, và khi đã trở về chỗ, Người nói: "Các con có hiểu việc Thầy vừa làm cho các con không? Các con gọi Thầy là 'Thầy" và là `Chúa' thì phải lắm, vì đúng thật, Thầy là như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con.

SUY NIỆM

Thánh lễ chiều nay, Giáo Hội cử hành thánh lễ Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể, còn gọi là thánh lễ Tiệc Ly.

Chúng ta thương xuyên lên đón nhận bí tích Thánh Thể, vậy có khi nào đặt câu hỏi: tại sao Chúa Giêsu lại lập bí tích Thánh Thể không? 

Chúa Giêsu yêu thương chúng ta và Người yêu thương chúng ta đến cùng. 

 “Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. 

Vì yêu thương chúng ta, vì muốn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, trước khi bước vào con đường khổ nạn, chịu chết, phục sinh, về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể. Thánh Thể chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu: “Thầy sẽ ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Chúa Giêsu yêu chúng ta như thế đó, còn chúng ta thì thế nào? Chúng ta đã sống trọn tình con thảo với Chúa Giêsu qua bí tích Thánh Thể chưa? Chúng ta có ý thức tham dự thánh lễ một cách tích cực không? Chúng ta có luôn chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để tỏ lòng mến yêu, tôn thờ và rước Chúa vào lòng không? Hay vẫn còn thờ ơ với sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể? 

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng với tình thương mà Chúa đã thương yêu cho chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường