Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 1-15: Thánh sử Gioan, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến nhiều hơn hết, đã thuật lại việc Người cúi xuống rửa chân cho các tông đồ đang khi dùng bữa ăn cuối cùng với các ông. Vào thời Chúa Giêsu, rửa chân cho người khác là một công việc rất thấp kém...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN THÁNH B


NGÀY 29/03/2018
 

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 13: 1-15)

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? "7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu”.8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy”.9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa”.10 Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu! "11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch”.12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.


SUY NIỆM

Thánh sử Gioan, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến nhiều hơn hết, đã thuật lại việc Người cúi xuống rửa chân cho các tông đồ đang khi dùng bữa ăn cuối cùng với các ông. Vào thời Chúa Giêsu, rửa chân cho người khác là một công việc rất thấp kém và chỉ dành cho những người nô lệ là ngoại kiều, ngay cả nô lệ là người Do Thái cũng không buộc phải làm việc này.

Ấy vậy mà chính Chúa Giêsu đã hạ mình xuống để làm việc đó. Người đã gây sửng sốt cho Phêrô và các tông đồ: “Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Họ không thể nào hiểu được ý nghĩa của hành động của Thầy Giêsu: Cúi gối xuống và rửa chân cho các môn đệ của mình! Thật ra, Chúa Giêsu muốn dạy các ông về bài học thế nào là yêu thương đích thực: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”. Đó là bài học: yêu qua việc khiêm tốn phục vụ, yêu cho đến cùng. Hành động khiêm hạ rửa chân cho các tông đồ là chính biểu trưng tiên báo đỉnh cao hy tế mà Người sắp đối diện: chết như một tội nhân trên thập giá vì chúng ta.
Chúng ta hãy cùng hợp lòng với nhau dâng lời cảm tạ vì tình yêu vô biên mà Chúa đã dành cho chúng ta, đặc biệt qua chương trình cứu độ của Người. Đồng thời, chúng ta cũng xin Chúa ban ơn soi sáng và nâng đỡ, để mỗi người chúng ta cũng biết thực hành bài học yêu thương trong khiêm tốn và qua việc phục vụ.

Con người sống trong xã hội ngày nay dường như đang dần xa lạ với bài học yêu thương của Chúa; và điều này cũng là một thực tế ngay cả trong các gia đình người Công giáo. Với ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân, đề cao hưởng thụ thì sự khiêm tốn phục vụ trong tình yêu và trong các mối tương quan đòi hỏi mỗi người chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn và nhất là cần phải có ơn thánh Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu tận hiến của Chúa dành cho nhân loại là bất biến và đã hoàn toàn chinh phục tâm hồn mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con cũng biết noi gương Chúa để yêu thương tha nhân với một tấm lòng khiêm tốn, vô vị lợi và một con tim chân thành, luôn muốn điều tốt lành nhất cho người mình yêu. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường