Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 8: 51-59: Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do Thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám....

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A


NGÀY 06-04-2017
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 8: 51-59)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do Thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: "Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?”. Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói: Ta không biết người, thì Ta cũng nói dối như' các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”. Người Do thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi, mà đã trông thấy Abraham rồi sao ?”. Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”. Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

SUY NIỆM

Người Dothái không thể hiểu lời này của Chúa Giêsu: “Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng và hy vọng được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã mừng rỡ”. Bởi họ chỉ hiểu theo nghĩa đen mà không nhìn nhận Chúa bằng đức tin. Họ không tin Chúa là Đấng hiện hữu từ đời đời.

Thực ra, với lời này, Chúa Giêsu, một lần nữa khẳng định nguồn gốc đời đời của chính mình. Chúa Giêsu là chính Thiên Chúa. Người có từ đời đời. Người là Chúa muôn loài. Người là Đấng thánh thiện tuyện đối cùng với Ngôi Cha và Ngôi Thánh Thần.

Dù là tổ phụ một dân đông đảo, Abraham chỉ là một con người. Ông cũng phải nhờ Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa mới được dựng nên, mới có thể hiện hữu trên trần gian. Ông cũng phải cần đến sự chết và sống lại của Chúa Giêsu để được cứu độ và được sống muôn đời trong Chúa.

Thư gởi tín hữu Dothái từng khẳng định: “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13, 8). Dù đã xuống thế làm Người, Chúa Giêsu vẫn là Thiên Chúa. Từ ngàn xưa, đến hôm nay, và mãi về sau, Người vẫn là như thế, không bao giờ biến đổi, không bao giờ suy giảm.

Dù “vẫn là một” từ muôn đời đến muôn đời, Chúa Giêsu vâng lệnh Chúa Cha xuống thế làm người, để thực hiện chương trình cứu chuộc do sáng kiến của Chúa Cha. Nhưng nguồn gốc Thiên Chúa của Chúa Giêsu là mãi mãi, bất biến, bền vững qua muôn thời gian.

Chúa Giêsu, hiện thân của tình thương mà Thiên Chúa luôn trung thành trao ban cho loài người. Vì sứ mạng thực thi tình thương ấy, Chúa Giêsu chờ đợi các Kitô hữu là những môn đệ của Người đón nhận Tin mừng Tình Yêu của Thiên Chúa và hăng hái quảng bá cho mọi người. 

Vậy, chúng ta hãy đến cùng Chúa Giêsu, kết hợp với Chúa Giêsu, tin tưởng vào Chúa Giêsu, lắng nghe và sống lời của Chúa Giêsu, để chúng ta cũng sẽ cùng Chúa Giêsu, chiến thắng tội lỗi và sự chết.

Chúng ta hãy xác tín như thánh Phaolô:“Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi: đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5, 8), để chúng ta luôn vững bước trên đường đời bằng sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mang đến cho trần gian, và cho từng người chúng ta.

Chúa Giêsu đi trước chúng ta trong vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta hy vọng, một ngày kia, Đấng là Thiên Chúa, có từ đời đời, vẫn tồn tại đến đời đời, đã từng đến trần gian làm người, sống kiếp con người như chúng ta, sẽ dẫn đưa chúng ta đến bến bờ của ơn bình an, vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa để chúng con luôn biết ý thức lời Chúa dạy mà gìn giữ chính mình khỏi mọi vấp phạm vì tội lỗi, vì gương xấu. Và nhờ luôn vững tin vào Chú, chúng con sẽ hăng hái loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa cho mọi người. Nhờ đó, tất cả mọi người, không trừ ai, sẽ được dự tiệc vui muôn đời trong Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường