Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 15: 9-11: Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH A


NGÀY 18/05/2017


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15: 9-11)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, thì các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Cũng như thầy đã tuân giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói vậy với các con điều đó, dđể niềm vui của Thầu ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.

SUY NIỆM

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy”.

Trong mọi tương quan con người thì tương quan đậm sâu nhất vẫn là tình yêu. Với trình thuật Sáng Thế, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh mình. Theo thánh Gioan tông đồ: “Thiên Chúa là Tình Yêu”, giống Thiên Chúa nghĩa là con người được tạo dựng theo hình mẫu là tình yêu từ nơi Thiên Chúa. Đó là tương quan tuyệt vời. Đó là tương quan sâu thẳm nhất giữa Thiên Chúa với con người.

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy”. Đó là một trình bày về mối tương quan hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa, tương quan này được đặt nền tảng trên tình yêu. Tình yêu của Chúa Giêsu với con người, cũng chính là tình yêu của Chúa Cha với Chúa Con. Sự kết hiệp trong tình yêu giữa con người với Chúa Giêsu được so sánh với sự kết hiệp của Chúa Giêsu với Chúa Cha.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương chúng ta. Và hãy cảm nghiệm tình yêu đó trong hạnh phúc mình lãnh nhận, một vinh dự cho con người khi được Thiên Chúa yêu thương. Hãy tỉnh thức để giữ gìn, bảo vệ hạnh phúc đó, để chúng ta luôn được ở lại trong tình yêu của Chúa, để tình yêu của Chúa luôn thôi thúc chúng ta sống trung thành với Người.

Chúa đã phục sinh. Tình yêu đã lên ngôi. Xin cho niềm vui của Chúa phục sinh thông ban cho chúng ta sống đời sống mới, đời sống làm con Chúa. Niềm vui ấy phải được tràn ngập mọi người, niềm vui ấy phải đạt tới sự viên mãn là giúp con người được ơn cứu độ. Và đó phải là niềm vui có Chúa ở cùng: “Niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được trở nên trọn vẹn”.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin cho chúng con được hưởng thật dồi dào sức sống, niềm vui phục sinh với Chúa. Amen 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường