Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 15: 9-11:  Tin mừng chúng ta vừa nghe: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy”
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH B


NGÀY 06/05/2021Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15: 9-11)
 
9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

SUY NIỆM
 

Lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho mỗi người chúng ta chính là hãy ở lại trong tình thương của Chúa. 

Ở lại trong tình thương của Chúa chính là chúng ta hãy giữ các giới răn của Người. Điều này đã được thánh Gioan nói đến trên trang Tin mừng chúng ta vừa nghe: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” (c. 9b-10a). 

Trước những lời mời gọi này của Chúa Giêsu, chúng ta hãy để cho ánh sáng Lời Chúa soi chiếu vào tâm hồn và xét lại bản thân mình đã yêu mến Chúa như thế nào? Cụ thể nhất là việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật: 

Tôi có thường xuyên bỏ lễ ngày Chúa Nhật không? Tôi có thái độ như thế nào khi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật? Đối với tôi, tham dự thánh ngày Chúa Nhật có phải là lòng yêu mến của tôi đối với Chúa hay đó chỉ là đi cho xong và coi đó là bổn phận tôi đã làm xong, còn tâm hồn tôi như thế nào cũng được? Tôi có chuẩn bị để việc tham dự thánh lễ một cách sốt sắng hay đi tham dự một cách hời hợt?
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường