Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 16: 16-20:  Những lời dạy của Chúa Giêsu làm cho các môn đệ khó hiểu là vì họ chưa thực sự đón nhận được Thần Khí của Chúa.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH B


NGÀY 13/05/2021


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16: 16-20)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi một ít nữa các con lại thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”. Bấy giờ các môn đệ hỏi nha: “Điều Người nói với chúng ta: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi một ít nữa các con lại thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha như thế có ý nghĩa gì? Chúng tôi không biết Người muốn nói gì?”

Chúa Giêsu nhận thầy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi một ít nữa các con lại thấy Thầy, Thầy bảo thật với các con “các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.
 
SUY NIỆM

 

"Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha". Những lời dạy của Chúa Giêsu làm cho các môn đệ khó hiểu là vì họ chưa thực sự đón nhận được Thần Khí của Chúa.

Quả vậy, sau khi Chúa Giêsu đi vào cuộc thương khó, chết và sống lại, và nhất là sau khi đã nhận lãnh Thần Khí của Chúa, các môn đệ mới thực sự hiểu những lời ấy là Chúa nói về biến cố vượt qua của Chúa: Chúa bị giết chết nhưng sau đó Chúa đã phục sinh và về trời ngự bên Chúa Cha. Tuy nhiên để đón nhận được những biến cố ấy, các môn đệ phải trải qua một kinh nghiệm mà chính Chúa Giêsu đã nói trước: “các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”. 

Là những Kitô hữu bước theo đường Chúa đi, chúng ta cũng đón gặp những gian nan thử thách như các môn đệ xưa. Chúng ta cũng phải đối đầu với những khó khăn của cuộc sống, với những cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỉ. Đời sống đức tin của chúng ta luôn bị những cám dỗ này tấn công. Và nếu thực sự không có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta sẽ “than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng”. Nhưng Chúa đã sống lại, Chúa đã chiến thắng thế gian và ma quỷ. Đó là niềm tin và hy vọng của chúng ta. Hãy luôn bám vào Chúa, hãy luôn cậy dựa vào Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận được điều Chúa dạy: “Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết tín thác và cậy trong vào Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường