Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh (Ga 16:16-20) - Jerome Trần Sơn

Chúng ta cũng hãy đặt niềm tin tuyệt đối vào sự quan phòng mầu nhiệm của Thầy Giêsu. Chắc hẳn có những lúc chúng ta cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ lại tất cả, nhưng chính khoảnh khắc đó, Thầy Giêsu sẽ biến đổi những điều ấy trở thành niềm vui, hạnh phúc và bình an. Thánh Augustinô nói rằng: “Không một điều gì có thể làm cho con người được hạnh phúc ngoài Đấng đã tác tạo nên trái tim con người”.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH
Ngày 26/5/2022

[Cv 18, 1-8 ; Ga 16, 16-20]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại ít lâu nữa các con sẽ thấy Thầy”.

Bấy giờ trong các môn đệ có vài người hỏi nhau: “Điều Người nói với chúng ta: “Ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại ít lâu nữa các con sẽ thấy Thầy” và “Thầy đến với Cha” như thế có nghĩa là gì?” Vậy họ nói: “Lời Người nói: “Ít lâu nữa” có nghĩa là gì? Chúng tôi không biết Người muốn nói gì”. Chúa Giêsu biết họ muốn hỏi Người, nên Người nói với họ: “Có phải các con bàn luận với nhau vì Thầy đã nói: “Ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại ít lâu nữa các con sẽ thấy Thầy không?” Quả thật, quả thật, Thầy nói với các con: các con sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng; các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

Suy niệm

NỔI BUỒN HÒA QUYỆN TRONG TÌNH YÊU

Trong trình thuật Tin Mừng của Thánh sử Gioan hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” Đối với các môn đệ, việc tiến bước mà không có Thầy là một sự đau buồn và mất mát rất to lớn, nhưng với người Pharisêu thì lại là điều vui mừng vì họ cho rằng đã diệt được một mối nguy hiểm, họ sẽ không còn cảm thấy chướng tai gai mắt nữa. Điều quan trọng là nơi lời hứa đầy yêu thương của Thầy Giêsu, cho dù Ngài có về với Chúa Cha, Ngài cũng trở lại với các môn đệ trong vinh quang phục sinh. Bằng tình yêu không điểm dừng, Thầy Giêsu vẫn luôn hiện diện bên cạnh và luôn nâng đỡ chúng ta.

Chúng ta cũng hãy đặt niềm tin tuyệt đối vào sự quan phòng mầu nhiệm của Thầy Giêsu. Chắc hẳn có những lúc chúng ta cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ lại tất cả, nhưng chính khoảnh khắc đó, Thầy Giêsu sẽ biến đổi những điều ấy trở thành niềm vui, hạnh phúc và bình an. Thánh Augustinô nói rằng: “Không một điều gì có thể làm cho con người được hạnh phúc ngoài Đấng đã tác tạo nên trái tim con người”.

Lạy Chúa, những khó khăn, những đau khổ trong cuộc sống, chắn hẳn sẽ có, nhưng xin cho chúng con luôn một lòng tín thác vào tình yêu vô biên của Chúa, để nhờ đó chúng con luôn bình an và hạnh phúc hơn trong sự chở che, yêu mến của Ngài, Amen.

Jerome Trần Sơn