Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8: 27-33 Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô."...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 16- 2-2017

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 8: 27-33)
 

27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai? "28 Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó."29 Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô."30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: "Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."


SUY NIỆM
 

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Câu hỏi này cũng được gửi đến với mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ trả lời với Chúa ra sao còn tùy thuộc vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ trả lời với Chúa qua cung cách phục vụ và yêu thương của chúng ta. Chúa có là đối tượng để chúng ta tìm kiếm và bước theo, hay Chúa cũng chỉ là một diễn viên đang ăn khách trên màn ảnh sân khấu, một nhân vật của của thời đại được nhiều người ngưỡng mộ.

Thầy là ai trong cuộc đời của mình, là ai trong những chọn lựa to nhỏ, là ai trong những thần tượng mà mình yêu thích. Chúa là ai trong suy nghĩ, trong thâm sâu cõi lòng mình. Chúa vẫn đợi chờ câu trả lời cuối cùng của mỗi chúng ta. Hơn thế nữa, Chúa còn muốn chúng ta nói cho thế giới biết Chúa là ai?

Ước gì niềm tin của chúng ta luôn được soi sáng bằng mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa Kitô, và được thể hiện bằng một thái độ chấp nhận thập giá trong từng giây phút cuộc đời. Trong cuộc sống, chúng ta có dám xác tín trả lời “Thầy là Đức Kitô không?”, hay chúng ta còn tránh né.

Lạy Chúa, biết bao lần chúng con cũng nhận được câu hỏi ấy, nhưng chúng con không trả lời được vì còn phải vướng bận nhiều chuyện khác. Và chúng con cũng khó chấp nhận phải trả giá vì Đức Kitô, chịu những thiệt thòi, oan ức như Thầy mình. Xin cho chúng con một lần nữa xác tín vào Đấng Kitô và can đảm bước theo dù phải chịu thiệt thòi, thử thách và khổ đau. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường