Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8: 27-33 Câu chuyện Tin Mừng của Marcô hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã dò hỏi các môn đệ xem dư luận nghĩ gì về Ngài?

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 21- 2-2019

THỨ NĂM TUẦN VI THƯỜNG NIÊN C 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 8: 27-33)
 

27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai? "28 Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó."29 Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô."30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: "Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."


SUY NIỆM

Trong những năm gần đây, các cuộc thi tài năng âm nhạc được ban tổ chức lồng vào trong một phần đánh giá về các thí sinh, đó là việc bình chọn của các khán giả khắp nơi. Mục đích là xem xét sự yêu thích của khán giả dành cho thí sinh hay nói rõ hơn là các khán giả nghĩ gì và đánh giá như thế nào về thí sinh!
 
Câu chuyện Tin Mừng của Marcô hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã dò hỏi các môn đệ xem dư luận nghĩ gì về Ngài? Nhiều câu trả lời khác nhau, phần lớn khẳng định Chúa Giêsu là ngôn sứ hay tiên tri nào đó? Câu trả lời của dư luận đã không đi vào trong trung tâm điểm về ơn gọi và sứ mạng của Chúa Giêsu. Phêrô - vị Tông đồ trưởng đã đưa ra câu trả lời bất hủ xác quyết con người của Đức Giêsu "Thầy là Đấng Kitô". Tuy nhiên, Phêrô vẫn không hiểu sứ mệnh cụ thể của Thầy mình. Bởi thế, khi nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài, thì chính ông lại dơ tay ngăn cản. Phêrô đã tuyên xưng một Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, nhưng lại không chấp nhận con đường thập giá. Đó chính là sự sa ngã và yếu đuối của Phêrô.
 
Người Kitô hữu chúng ta, qua kinh nghiệm của những người Do Thái, các Tông đồ và Phêrô, cũng tự vấn lương tâm, suy nghĩ và trả lời cho câu hỏi, Đức Giêsu là ai? Ngài có ý nghĩa gì cho cuộc đời của chúng ta? Và chúng ta có can đảm để đón nhận lấy thập giá bước theo Ngài không? Cuộc sống ngày nay, biết bao người từ chối thánh giá Chúa, khi đối diện những khủng hoảng và bất trắc trong cuộc sống làm cho chúng ta đánh mất niềm hy vọng nơi Chúa. Cũng có lúc vì lợi ích vật chất, chúng ta đã đánh đổi lương tâm gạt bỏ thánh giá, gạt bỏ con đường Tin Mừng của Đức Giêsu ra khỏi đời sống của chúng ta.
 
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn tin tưởng và hy vọng nơi con đường thập giá Chúa, xin cho chúng con biết kiên nhẫn để bước đi với Chúa tiến về đồi Canvê, nơi phát sinh nguồn mạch sự sống mới mà Chúa đã chết và sống lại để cứu độ chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường