Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 17: 20-26: Chúa Giêsu cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất. Chúng ta cũng được nhắc nhở cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội và cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, nhất là chúng ta cầu xin để có thể đối thoại và tôn trọng những giá trị của các tôn giáo khác.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH A


NGÀY 28/05/2020

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17: 20-26)
 

20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu chẳng những cầu nguyện cho các tông đồ, mà còn cầu cho tất cả chúng ta là những kẻ đã nghe lời giảng dạy của các tông đồ và của Giáo Hội mà tin theo Chúa. Chúng ta có thể nhận ra điều đó trong Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giêsu cầu xin cho tất cả được sống trong tình yêu thương của Chúa: “Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong Chúng Ta”. Thiên Chúa đã ra điều luật: “Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn” thì bây giờ Chúa Giêsu cầu nguyện để Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta sống trọn vẹn điều luật ấy.

Chúa Giêsu cầu cho tất cả chúng ta được kết hợp với nhau và yêu thương nhau. Thật ra, đây chỉ là kết quả của lời cầu nguyện trước, vì nếu chúng ta kết hợp Thiên Chúa thì chúng ta cũng phải kết hợp và yêu thương nhau. Mến Chúa và yêu người không phải là một lề luật dựa trên lý luận, nhưng là một thực tại thiết yếu. Chúng ta không thể nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương lo lắng cho người khác mà nhất là những người bị loại trừ, bỏ rơi, bệnh tật, nghèo khổ, bất hạnh. Nói như thánh Gioan tông đồ: “Nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em, thì người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn chúng ta nhận được từ Ngài: Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình”.

Chúa Giêsu cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất. Chúng ta cũng được nhắc nhở cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội và cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, nhất là chúng ta cầu xin để có thể đối thoại và tôn trọng những giá trị của các tôn giáo khác.

Lạy Chúa, xin làm cho Lời Chúa hôm nay tác động để chúng con kết hợp với Chúa và với nhau trong tình thương. Xin Chúa cũng làm cho mỗi người chúng con có tâm hồn rộng mở để đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và trong mọi sinh hoạt của chúng con.  Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường