Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 17: 20-26: Đoạn Tin Mừng trích từ những lời nguyện thánh hiến của Chúa Giêsu chứa nhiều hình ảnh ẩn dụ, đó là một sự phác hoạ nên chân dung người môn đệ đích thực...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH B


NGÀY 17/05/2018


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17: 20-26)

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con.“Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con, thì Con muốn rằng, Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha Công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.
 
SUY NIỆM

Một trong những điều Chúa Giêsu mong ước nhất trước khi về Trời, đó là mong ước tất cả các môn đệ của Chúa; hay nói cách khác là tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu được hiệp nhất nên một với nhau. Bởi vì Chúa biết rõ sự hiệp nhất có một giá trị và có khả năng truyền giáo mang lại hiệu quả nhất. 

Sở dĩ là như thế, bởi vì Thiên Chúa và Nước Trời, đó là những mầu nhiệm, là những sự vô hình mà người ta không dễ gì để tin, do bởi con mắt xác thịt không nhìn thấy được. Nhưng nếu người ta nhìn thấy đời sống yêu thương, nhìn thấy đời sống hiệp nhất của các Kitô hữu, của những môn đệ Chúa, của những người tin vào Chúa, thì họ sẽ dễ nhận ra sự hiện diện của Chúa và của Nước Chúa hơn. Cho nên, dấu chỉ hiệp nhất của chúng ta là con đường, là khí cụ của việc giới thiệu Chúa, giới thiệu Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người xung quanh.

Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy một dấu chứng thuyết phục nhất của việc chúng ta được nên một trong Chúa, đó là sự hiệp nhất. Chúa luôn ao ước tất cả mọi người Kitô hữu luôn được hiệp nhất với nhau, "để tất cả nên một". Nhưng để có được sự hiệp nhất trong cộng đoàn như lòng Chúa mong ước, rất cần nơi mỗi người tránh đi sự chia rẽ, bỏ đi sự hận thù, ghen ghét lẫn nhau, bỏ đi những đố kỵ, những phân bì, v.v. nhưng thay vào đó, chúng ta cần biết sống quảng đại tha thứ hơn, cần tin vào một đức tin tông truyền, cần sống một sức sống của Chúa Phục Sinh. Đặc biệt là cần phải có cho mình tình yêu thương, như Chúa đã yêu thương, bởi vì “yêu thương” là dấu chỉ của môn đệ Chúa Giêsu.

Quả thật, khi có hiệp nhất với nhau, chúng ta mới tỏ ra mình không phải là những người bị chia rẽ bởi những tranh chấp, nhưng là những con người được lớn lên trong đức tin và có khả năng gặp gỡ nhau nhờ cùng tìm kiếm sự thật một cách chân thành, không tính toán. Như thế, sự hiệp nhất chứng tỏ chúng ta là môn đệ của Chúa, chứng tỏ chúng ta là những người trưởng thành; và đó là lý do thu hút người ngoài dễ tin vào lời chứng của chúng ta hơn.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn nối kết chúng con thành một cộng đoàn của sự hiệp nhất trong tình yêu thương, để nhờ đó chúng ta trở nên hình ảnh sống động của đời sống Nước Chúa và có sức lôi kéo những ai đang đi tìm chân lý và đang kiếm hạnh phúc đích thực. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường