Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 17: 20-26: Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH C


NGÀY 06/06/2019


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17: 20-26)
 

20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu luôn thao thức về sự hiệp nhất giữa những người tin Chúa và Người hằng cầu nguyện cho sự hiệp nhất này. Chỉ có sự hiệp nhất mới diễn tả được gia đình của Chúa gồm tất cả những ai tin vào “Chúa Cha và Chúa Giêsu - Đấng Ngài sai đến”.

Chúa Giêsu cầu nguyện cho tất cả chúng ta được hiệp nhất và yêu thương nhau. Sự hiệp nhất và yêu thương nhau là kết quả tất yếu của lời cầu nguyện, bởi vì nếu chúng ta kết hợp và yêu mến Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải kết hợp và yêu thương nhau. Cũng bởi lẽ mến Chúa yêu người không phải là giới luật dựa trên lý thuyết nhưng đó là một thực tại mà những ai tin Chúa sẽ phải thực hành bằng đời sống. Chúng ta không thể yêu mến Chúa mà lại vô cảm trước người khác, nhất là những người đau khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi, v.v. Đó cũng là điều mà thánh Gioan Tông đồ đã từng đề cập đến : “Nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em, thì người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn chúng ta nhận được từ Ngài : ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình” (1Ga 4, 20-21).

Như Chúa Giêsu cầu nguyện cho Giáo Hội được hiệp nhất, thì chúng ta cũng được nhắc nhở năng cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Đó sẽ là nền tảng cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, hiệp nhất trong đối thoại và tôn trọng những giá trị của các tôn giáo.

Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con biết luôn hiệp nhất với Chúa và hiệp nhất với nhau trong tình yêu thương. Ước gì mỗi người chúng con luôn có được tâm hồn cởi mở để đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống nơi mọi người anh chị em chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường