Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần X Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy Người đề cao mối tương quan giữa người với người. “Của lễ” chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa khi chúng ta dâng tiến mà trong lòng còn thù ghét bất hòa với anh chị em.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN

NGÀY 10/6/2021

 
 
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (5,20-26)

20 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời.21 Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”.

SUY NIỆM

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy Người đề cao mối tương quan giữa người với người. “Của lễ” chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa khi chúng ta dâng tiến mà trong lòng còn thù ghét bất hòa với anh chị em.

Thế nên Chúa Giê-su dạy: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất hòa với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23).

Trong bối cảnh hôm nay, khi con người tranh giành hơn thua với nhau từng lời ăn tiếng nói; tìm đủ cách để hạ triệt nhau bởi “gato”- nói theo ngôn ngữ giới trẻ là ghen ăn tức ở; thì mỗi Ki-tô hữu chúng ta cần lắm để thể hiện tinh thần của Chúa dạy: “hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17), “yêu thương cả kẻ thù và cầu nguyện cho họ” (Mt 5,44). Quả thực, chỉ khi chúng ta yêu mến tha nhân, chúng ta mới thật sự chứng thực: chúng ta đang yêu mến Chúa như lời thánh Gio-an đã nói, bằng không chúng ta là kẻ nói dối (x. 1Ga 4,20). Và chúng ta đáng bị khiển trách như những kinh sư và những biệt phái giả hình.

Ước gì mỗi chúng ta là môn đệ của Thầy chính thánh Giê-su luôn biết noi gương Thầy trong việc đối xử với anh chị em: cảm thông, quan tâm chia sẻ và yêu thương ngay cả những người thù ghét mình. Amen.