Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần X Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 20-26: Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng....

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ N
ĂM TUẦN X THƯỜNG NIÊN A

 

LỄ THÁNH BARNABA, TÔNG ĐỒ
 

NGÀY 11/06/2020
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 20-26)
 

20 Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

Suy niệm


Thánh Barnaba Tông đồ là người có thế giá thời Giáo Hội sơ khai. Trong sứ mạng truyền giảng Tin Mừng, thánh nhân cùng với thánh Phaolô đi rao giảng nhiều nơi. Với sự hiểu biết và tài giảng thuyết của ngài, Tin Mừng của Chúa càng ngày càng lan rộng và góp phần thành lập nên nhiều cộng đoàn Kitô giáo đầu tiên. 

Đoạn Tin Mừng ngắn gọn hôm nay, có thể chia ra làm 3 công việc chính mà người môn đệ của Chúa phải thi hành. 

- Thứ nhất là trong vai trò người chữa lành, người môn đệ của Chúa phải mang đến niềm an ủi cho con người. Như vị bác sĩ băng bó và chữa lành những vết thương thể xác, môn đệ của Chúa cũng sẽ dùng uy quyền lời rao giảng được Chúa uỷ thác mà chữa lành những đau khổ nơi con người. 

- Việc thứ hai là đời sống của người môn đệ. Nhận như thế nào thì cho như thể ấy. Từ ngữ “cho không” nói lên tính triệt để của đời sống người môn đệ. Đòi buộc này làm cho nhiều người bỏ cuộc. Như anh thanh niên giàu có và đạo đức, đã bỏ cuộc vì Chúa đòi anh bán hết tài sản bố thí rồi đến theo Chúa. Nếu môn đệ của Chúa mà cũng tích luỹ tư sản, mà cũng sở hữu của cải, thì không còn thời gian cho lời rao giảng, không còn bận tâm cho sứ mạng của mình, và cũng chắc chắn không toàn tâm toàn ý cho đời hiến dâng. 

Và việc thứ ba mà người môn đệ của Chúa phải làm đó là mạnh dạn ra đi. Đến cùng muôn dân chỉ với một thông điệp đó là Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa. Lên đường đến với muôn dân đó là mệnh lệnh. Chúa đã sai các môn đệ “anh em hãy ra đi” và có Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày. Làm sao Tin Mừng có thể được rao giảng nếu không có ai ra đi? Làm sao nhân loại đón nhận được Tin Mừng nếu không có ai đó rao giảng? 

Quả vậy, nhờ thực hành cách nhưng không ba việc trên mà thánh Banaba Tông đồ đã làm cho Tin Mừng của Chúa được đón nhận khắp nơi. Dám rao giảng, dám lên đường và dám sống đời sống người môn đệ đích thực. 

Ngày nay, rao giảng Tin Mừng vẫn còn là một đòi buộc nơi sứ mạng của chúng ta, vì mang trong mình căn tính Chúa Kitô. Xin cho mỗi người luôn ý thức đó là sứ mạng của mình và thực thi nó cách mạnh mẽ nơi môi trường sống. Chúng ta cũng xin Chúa ban cho Giáo Hội nhiều hơn nữa những tông đồ nhiệt thành như thánh Banaba, có như thế thì Tin Mừng mới được loan báo qua chính đời sống của các ngài. Amen. 
   

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường