Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần X Thường Niên (Mt 5:20-26) - Giuse Xuân Tùng

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết thêm về những đòi hỏi của Chúa Giêsu dành riêng cho người môn đệ. Hay nói cách khác, đây là những chỉ dẫn dành cho những ai muốn đi theo Đức Giêsu đến cùng. Vậy những đòi hỏi ấy cụ thể như thế nào? Có khó thực hành không? Hay phải chăng là những điều bất khả thi? Xin thưa, những chỉ dẫn dành cho những ai đang muốn bước theo Thầy Giêsu là những thực hành không dễ nhưng cũng không phải là bất khả thi.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Năm Tuần X Thường Niên
Ngày 09/06/2022

[1V 18,41-46; Mt 5,20-26]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu,

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và Pharisêu, thì các con chẳng được vào Nước trời. Các con đã nghe biết người xưa được dạy rằng: “Chớ giết người. Ai giết người, sẽ bị tòa án xét xử. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Ai tức giận với anh em mình, thì bị tòa án xét xử. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị đưa ra trước Thượng Hội đồng. Ai rủa anh em là “khùng”, thì chịu hình phạt lửa hỏa ngục.

Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ, và ở đó chợt nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, 24 thì hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.

Hãy mau làm hòa với đối phương ngay lúc còn đi đường với nó, kẻo đối phương sẽ đưa con ra trước quan tòa, quan tòa lại trao con cho thuộc hạ và con sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”  

Suy niệm

AI LÀ MÔN ĐỆ CỦA THẦY GIÊSU?

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết thêm về những đòi hỏi của Chúa Giêsu dành riêng cho người môn đệ. Hay nói cách khác, đây là những chỉ dẫn dành cho những ai muốn đi theo Đức Giêsu đến cùng. Vậy những đòi hỏi ấy cụ thể như thế nào? Có khó thực hành không? Hay phải chăng là những điều bất khả thi? Xin thưa, những chỉ dẫn dành cho những ai đang muốn bước theo Thầy Giêsu là những thực hành không dễ nhưng cũng không phải là bất khả thi.

Vì nếu đọc tiếp cho đến hết chương 5, ta sẽ dễ dàng nhận thấy ý nghĩa sâu xa hơn của các giới răn mà Chúa Giêsu muốn nói tới. Người đưa ra những chỉ dẫn đồng thời cũng lên án những ai theo lối giữ đạo hình thức, chỉ giữ đạo ở mức độ tối thiểu. Còn đức công chính của người môn đệ là một thực hành sâu hơn, được phát xuất từ tâm hồn của những người có lòng mến yêu thực sự, đồng thời cũng đòi hỏi nơi người ta sự hy sinh, cố gắng nhiều hơn.

Trong cuộc sống bộn bề ngày nay, rất nhiều khi chúng ta để bản thân mình chiều theo những nhu cầu và thú vui trần thế mà quên mất đi nhiệm vụ cao cả là trở nên môn đệ của Thầy Giêsu, chúng ta lý luận rằng việc trở nên môn đệ của Chúa là công việc dành riêng cho những tu sĩ và các bậc giáo sĩ, chứ không phải là công việc của mình. Xin thưa không, việc trở nên môn đệ của Thầy Giêsu là lời mời gọi dành cho tất cả Kitô hữu chúng ta, vì lệnh truyền Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ rằng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19) .

Lạy Chúa Giêsu nhiệm vụ trở nên môn đệ của Chúa là nhiệm vụ cao cả và không dễ thực hiện, nhưng đó lại là lời mời gọi của Chúa dành cho tất cả chúng con, xin ban thêm cho chúng con những ơn cần thiết để chúng con can đảm bước theo Chúa, vì tin rằng Chúa yêu thương nên đã mời gọi chúng con bước theo Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Giuse Xuân Tùng