Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XI Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Bài Tin mừng hôm nay diễn tả nội dung, Chúa Giê-su dẫn chúng ta đi từ cuộc sống đời thường đến chiều sâu nội tâm của con người qua phương pháp cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển… xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

NGÀY 17/6/2021

 
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (6,7-15)

7 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.14 Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em”.

SUY NIỆM

Một trong những câu hỏi mà ngày nay người giáo dân thường đặt ra cho các cha: “làm sao chúng con cầu nguyện để được Chúa nhậm lời đây?. Chúng con cứ xin hoài mà Chúa chẳng ban cho chúng con!”. Như vậy, chúng ta chỉ tìm phương pháp cầu nguyện để làm sao Chúa ban cho mình như ý muốn cá nhân, chứ không như không theo ý Chúa.

Bài Tin mừng hôm nay diễn tả nội dung, Chúa Giê-su dẫn chúng ta đi từ cuộc sống đời thường đến chiều sâu nội tâm của con người qua phương pháp cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển… xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.

Lời cầu nguyện mà Chúa Giê-su dạy phát xuất từ sự xác tín về niềm tin hướng về Thiên Chúa Cha toàn năng, đầy yêu thương và nhân từ luôn hiểu rõ hết mọi nhu cầu của con người, luôn thấy hết những khó khăn và cả yếu đuối của con người.

Điều mà Thiên Chúa cần nơi nội tâm của chúng ta qua lời cầu nguyện, đó là lòng khiêm tốn, sự khát khao hướng về Thiên Chúa; kế đến, tấm lòng nhân hậu, vị tha phát xuất từ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa; hơn thế nữa, sự tín thác đặt để cuộc đời của mình theo thánh ý Thiên Chúa; và cuối cùng, cố gắng thực hành sống con đường tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em của mình.

Chính vì thế, lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa là chúng ta sống mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa; và đồng thời, cũng sống tương quan tình yêu đối với anh chị em của mình.

Khẩn nguyện xin Chúa luôn thương ban tình yêu và lòng thương xót của Chúa xuống trên chúng con. Amen.