Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 6: 7-15: Tin Mừng hôm nay thuật lại lời dạy của Chúa Giêsu về giá trị của việc cầu nguyện. Đây là việc làm rất quan trọng mà bất cứ ai trong chúng ta đều cần phải ý thức.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ N
ĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 18/06/2020

 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 6: 7-15)
 

"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay thuật lại lời dạy của Chúa Giêsu về giá trị của việc cầu nguyện. Đây là việc làm rất quan trọng mà bất cứ ai trong chúng ta đều cần phải ý thức.

Quả thế, dù là tín đồ của đạo giáo nào, việc cầu nguyện là điều không thể thiếu trong đời sống tôn giáo. Một trong những điều sai lầm trong cầu nguyện là người ta đã nghĩ đến một mục đích thực dụng khi cầu nguyện là cầu xin. Do vậy, sống đạo là sống tâm tình “cầu được, ước thấy”. Khi mục đích này không được thỏa đáp, nhiều người sẵn sàng bỏ đạo hoặc cải đạo sang một đạo khác để mong thấy sự linh thiêng của đạo mới, mà đấng họ tôn thờ có thể thỏa đáp điều họ xin.

Để chỉnh đốn sai lạc này, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha. Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ và mỗi người chúng ta hãy tránh xa hình thức thực dụng khi cầu nguyện. Chúa dạy chúng ta cần ghi tâm khắc cốt bài học chính yếu của việc cầu nguyện, đó là sống mối liên hệ cha con của chúng ta đối với Thiên Chúa. Qua cách sống hiếu thảo và gắn bó của chúng ta với Chúa, con người chúng ta sẽ hoàn thiện hơn, sẽ làm chúng ta tín thác vào lòng nhân hậu và xót thương của Thiên Chúa - Ngài là Cha, sẽ không để cho chúng ta phải thiếu thốn, phải khổ sở quá sức chịu đựng của chúng ta, “vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin”.

Lạy Chúa là Cha nhân lành hay thương xót, xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, để nhờ đó chúng con không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày nên tốt lành, thánh thiện hơn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường