Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 6: 7-15: Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các ngươi đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ N
ĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 21/06/2018

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 6: 7-15)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các ngươi đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các ngươi biết rõ điều các ngươi cần, ngay cả trước khi các ngươi xin. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, chúng tôi nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng tôi hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi, xin chớ để chúng tôi sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng tôi cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các ngươi có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các ngươi, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các ngươi. Nếu các ngươi không tha thứ cho người ta, thì Cha các ngươi cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các ngươi".
 
SUY NIỆM

Kinh Lạy Cha có hai phần rõ rệt: 3 ý nguyện đầu (con số của Ba Ngôi) làm thành phần I, quy về Thiên Chúa; 4 ý nguyện sau (con số của bốn phương mặt đất) làm thành phần II, liên quan đến chúng ta. Và đây là khuôn mẫu cho mọi lời cầu nguyện, nghĩa là chúng ta phải đặt quyền lợi của Thiên Chúa trên hết và trước hết. Thế mà lắm khi chúng ta chỉ lưu tâm đến quyền lợi của chúng ta và xin cho các nhu cầu vật chất của chúng ta mà thôi. Tệ hơn nữa, chúng ta “Xin cho Thánh ý Cha được nên trọn dưới đất cũng như trên trời”, nghĩa là xin cho chương trình cứu độ toàn thể tạo thành của Thiên Chúa được thành toàn, thế mà chúng ta cứ tiếp tục phạm tội! Mà phạm tội là bất tuân ý Chúa, là cản trở tiến trình cứu độ vạn vật vũ trụ, khiến nó không đạt đến chỗ thành toàn một cách mau chóng, ít nhất nơi chính bản thân chúng ta. Thành ra, chúng ta trở thành kẻ tự mâu thuẫn và dối trá: chúng ta nói một đường nhưng lại làm một nẻo!

Chúng ta có ý thức rằng, khi đọc kinh Lạy Cha là chúng ta thưa thốt không phải với một con người bằng vai phải lứa với chúng ta, nhưng với Vị Chúa Tể của vũ trụ. Dối trá với Đấng Tuyệt Đối Dũng Mãnh quả là điều kinh khủng và là cách rước họa vào thân.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã cho con nhận ra lời cầu nguyện của con bất toàn. Đã bao nhiêu lần con đến với Chúa chỉ để xin hết ơn này đến ơn khác mà lại quên mất Chúa, chẳng quan tâm gì đến Chúa. Xin Chúa hướng dẫn và giúp con cầu nguyện. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường