Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XI Thường Niên (Mt 6:7-15) - Gioan B. Vũ Hân

Người dạy các môn đệ cầu nguyện với tâm tình của một người con thưa chuyện với cha mình, “Lạy Cha chúng con” (Mt 6, 9). Chúa Giêsu xuống thế làm người để con người được trở nên con cái Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã xóa bỏ khoảng cách giữa Thiên Chúa với con người, giữa một Đấng Thánh đầy cao cả, uy quyền với nhân loại đầy tội lỗi yếu hèn. Và nhờ đó, con người có thể thân thưa với Thiên Chúa là Cha bằng một tâm tình con thảo.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Năm Tuần XI Thường Niên
Ngày 16/06/2022

[Hc 48, 1-14; Mt 6, 7-15]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu,

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng lải nhải như dân ngoại: họ tưởng hễ nói nhiều sẽ được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha các con biết rõ các con cần gì trước khi các con xin Ngài. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha tội chúng con, như chúng con cũng tha cho người có lỗi với chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lỗi lầm của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con.”

Suy niệm

TÂM TÌNH NGƯỜI CON

“Cầu nguyện như thế nào?”, một câu hỏi được đặt ra không chỉ cho chính các môn đệ năm xưa, mà còn là câu hỏi đối với mỗi Kitô hữu ngày nay. Và qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra câu trả lời tuyệt hảo, đầy đủ ý nghĩa nhất cho chính câu hỏi ấy.

Người dạy các môn đệ cầu nguyện với tâm tình của một người con thưa chuyện với cha mình, “Lạy Cha chúng con” (Mt 6, 9). Chúa Giêsu xuống thế làm người để con người được trở nên con cái Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã xóa bỏ khoảng cách giữa Thiên Chúa với con người, giữa một Đấng Thánh đầy cao cả, uy quyền với nhân loại đầy tội lỗi yếu hèn. Và nhờ đó, con người có thể thân thưa với Thiên Chúa là Cha bằng một tâm tình con thảo.

Khi cầu nguyện, chúng ta thường đặt ra một danh sách các ơn cần xin, và luôn mong muốn Thiên Chúa sẽ ban tất cả những điều ấy cho chúng ta. Chúng ta biến Thiên Chúa thành một “cái máy ATM Ân Sủng”, và rồi cứ đến mà rút mỗi khi cần. Nhưng chúng ta quên rằng Thiên Chúa biết rõ điều chúng ta cần trước khi chúng ta chạy đến xin Người (x.Mt 6, 8). Thiên Chúa luôn nghe chúng ta cầu nguyện và trong tâm tình một người Cha, Người luôn dành cho con mình những điều tốt nhất, những điều tuyệt vời nhất. Thiên Chúa luôn thực hiện kế hoạch của Người trong thinh lặng, nên chúng ta thường không nhận ra ý Chúa, không nhận ra những ơn lành Chúa đã ban. Vậy chúng ta hãy quay về lại với cõi lòng mình, tự vấn bản thân xem: “Khi cầu nguyện, tôi là ai? Tôi là một người đến để ‘rút ân sủng’, hay tôi là một người con đang tựa vào lòng Cha mình để thốt lên những lời tâm sự chân tình? Tôi có để cho tình yêu của Cha bao bọc, tôi có để cho Cha tôi an ủi và chữa lành những vết thương trong tâm hồn tôi hay không?”

Lạy Cha, xin cho chúng con luôn mang trong mình tâm tình của một người con. Xin giúp chúng con cảm nghiệm được tình yêu tuyệt vời mà Cha đã và đang dành cho từng người chúng con. Amen.

Gioan B. Vũ Hân