Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 16: 13-19: Hôm nay Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Các ngài đã trở nên những trụ cột của Hội Thánh Chúa Kitô bằng chính đời sống chứng tá của mình. Với sự lãnh đạo khôn ngoan...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN A

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

NGÀY 29/06/2017
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 16: 13-19)

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?". Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?". Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".
 
SUY NIỆM

Hôm nay Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Các ngài đã trở nên những trụ cột của Hội Thánh Chúa Kitô bằng chính đời sống chứng tá của mình. Với sự lãnh đạo khôn ngoan, lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng, với những giáo huấn vừa uyên thâm vừa thiết thực, và với niềm tin kiên trung, hai vị tông đồ cả đã xây dựng nên những nguyên lý nền tảng cho đời sống Kitô hữu thời Giáo Hội sơ khai và lưu truyền mãi cho đến ngày nay.

Điều đáng nói ở đây là Thiên Chúa lại chọn gọi những người rất bình thường, thậm chí là tầm thường để thực hiện những sứ vụ cao cả trong chương trình cứu độ của Ngài. Thánh Phêrô, cũng như bao ngư phủ khác, là người cũng có không ít những khiếm khuyết, bất toàn: bất đồng, nhát đảm và đã từng chối bỏ Thầy Giêsu đến ba lần. Thánh Phaolô trước khi trở thành người tông đồ của dân ngoại đã từng là một người khét tiếng chuyên bách hại các Kitô hữu. Thế nhưng vượt lên trên tất cả là tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho các ngài. Chính tình yêu đó đã biến đổi các ngài trở nên những tông đồ đầy nhiệt tâm và hiến dâng trọn vẹn, kể cả mạng sống của mình cho Đức Kitô và Hội Thánh của Người.

Mừng kính ngày lễ hôm nay, chúng ta hãy cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân cảm tạ vì đã ban cho Giáo Hội những vị tông đồ làm gương mẫu cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Đồng thời, qua lời chuyển cầu của các ngài, xin cho chúng ta mỗi ngày được cảm nhận sâu xa hơn tình yêu Thiên Chúa dành cho cuộc đời từng người chúng ta, ngõ hầu chính chúng ta cũng trở nên những ‘tông đồ’ nhiệt thành loan báo Tin Mừng tình yêu của Chúa đến cho muôn người.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần Tình Yêu Chúa trên mỗi người chúng con và biến đổi chúng con thành những khí cụ hữu dụng để mang tình yêu cứu độ của Chúa đến mọi người.

Lạy Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ xin cầu cho chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường