Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XII Thường Niên (Lc 1:57-66.80) - GKGĐ GP Phú Cường

Hôm nay, chúng ta mừng lễ kính nhớ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Ngoài lễ kính sinh nhật Đức Mẹ, Gioan Tẩy Giả là vị thánh duy nhất được Giáo hội mừng kính vào ngày sinh nhật (theo lẽ thông thường, Giáo hội mừng kính vào ngày sinh nhật về trời của vị thánh đó, tức là ngày qua đời). Gioan là một vị thánh rất đặc biệt được Đức Giêsu giới thiệu: “trong các trẻ mà được sinh ra thì không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả”.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Ngày 23/06/2022

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,57-66.80)

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an”. 61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”. 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an”. Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. 80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

SUY NIỆM

Hôm nay, chúng ta mừng lễ kính nhớ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Ngoài lễ kính sinh nhật Đức Mẹ, Gioan Tẩy Giả là vị thánh duy nhất được Giáo hội mừng kính vào ngày sinh nhật (theo lẽ thông thường, Giáo hội mừng kính vào ngày sinh nhật về trời của vị thánh đó, tức là ngày qua đời). Gioan là một vị thánh rất đặc biệt được Đức Giêsu giới thiệu: “trong các trẻ mà được sinh ra thì không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả”.

 Tin mừng theo thánh Luca thuật lại việc Gioan Tẩy Giả chào đời . Một biến cố đầy ngạc nhiên với bà con láng giềng của ông bà Dacaria về vị tiền hô - một con người được chọn làm sứ giả của Chúa nay ra đời. Ngạc nhiên vì sau bao năm tháng ông bà cầu xin cho có được người con mà xin hoài xin mãi không được nhận lời. Dẫu ông bà Dacaria “sống giữ luật Chúa dạy và không ai chê trách điều gì”. “Không có con nối dòng” là một điều sỉ nhục với người Do Thái; ngạc nhiên vì ông Dacaria đã đặt tên con là “Gioan - khác tên theo dòng họ”; và bị câm nay lại nói được. Hơn thế nữa, sự ngạc nhiên đến vui mừng về một em trẻ chào đời bởi em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa; sẽ đưa nhiều con cái Israel trở về với Chúa; và quan trọng là người được Thiên Chúa chọn để đi trước loan báo về Đấng Cứu Thế, dọn đường cho Đấng Mêsia.

Mỗi người chúng ta được sinh ra trong trần gian này, Chúa cũng trao phó cho chúng ta một sứ mạng cao cả. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra và cộng tác với ơn Chúa để thực thi sứ mạng Chúa trao? Và chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng ta.

Lạy Chúa, trong ngày mừng kính thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, xin cho chúng con luôn xác tín vào sự quan phòng của Chúa, dẫu có bóng tối bủa vây nhưng xin giúp chúng con luôn biết phó thác và vững tin Chúa đang thực hiện những điều vĩ đại trên cuộc đời chúng con. Amen.