Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa, xin cứu chữa cho sự bất toại của đôi chân nơi tâm hồn chúng con, để chúng con biết định vị tốt nhất về cuộc đời mình mà vững vàng bước theo chân Chúa. Amen.
SUY NIỆM TIN MỪNG

NGÀY 01/7/2021, THỨ NĂM SAU CN XIII THƯỜNG NIÊN


 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (9,1-8)

1 Một hôm, Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng”.4 Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?5 Trong hai điều: một là bảo: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?6 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà!”7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

SUY NIỆM

Những đau khổ của con người trên hành trình dương thế đều khởi đi từ những vết thương do nguyên tội: con người phải đau khổ và phải chết. Họ dắt dìu nhau, người khổ gánh cho kẻ đau. Đối với người Do Thái, các chứng bệnh tật có liên hệ mật thiết với tình trạng tội lỗi của họ. Quả thật, sự tha thứ của Chúa Giêsu ban cho, trước tiên tác động nơi tâm hồn mỗi người, không ai có thể lượng giá được mức độ. Có lẽ, vì thế, mà Chúa Giêsu nói “dễ hơn” vì để cho người bị bất toại đứng thẳng lên là một điều phi thường, khó tưởng tượng hơn. Ngay cả khi được tha tội rồi, anh ta vẫn phải mang theo “chiếc chõng cuộc đời ” với những gánh nặng kiếp người.

Qua sự kiện Chúa Giêsu chữa lành cho người bất toại, ta chân thật nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa thật - Đấng có quyền xét xử và biết rõ lòng dạ con người. Con người vốn chỉ là những tội nhân. Chúa vẫn luôn mời gọi trở về với nội tâm, và thấy rõ chỉ khi nào đức tin lớn mạnh, chúng ta mới có khả năng trở về mạnh mẽ. Đức tin nâng đỡ con mắt yếu hèn và giới hạn. Đức tin mở rộng tâm trí để chiêm ngưỡng những điều mắt thường không suy thấu. Và đức tin thúc đẩy sự tha thứ cho người anh chị em mình. Một khi tin tưởng vào quyền năng Chúa và với một cái nhìn nội tâm, chúng ta nhận ra một kho tàng ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa (1Pr 4,10).

Học gương nhân đức của thánh Giuse, chúng ta học được cái nhìn nội tâm để biết hết lòng kính sợ Thiên Chúa mà tin tưởng vào quyền năng của Ngài trên cuộc đời mỗi người.

Lạy Chúa, xin cứu chữa cho sự bất toại của đôi chân nơi tâm hồn chúng con, để chúng con biết định vị tốt nhất về cuộc đời mình mà vững vàng bước theo chân Chúa. Amen.