Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 1-8: Chúa Giêsu đã chứng tỏ quyền năng của Người, quyền không phải chỉ trên bệnh tật mà thôi nhưng còn là quyền tha tội nữa. Đây là quyền năng của một Vị Thiên Chúa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 02/07/2020

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 9: 1-8)

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng?". Bảo rằng: "Tội con được tha rồi", hay nói: "Hãy chỗi dậy mà đi", đàng nào dễ hơn?". Nhưng để các ngươi biết rằng, trên đời này Con Người có quyền tha tội, bấy giờ Chúa Giêsu nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa, đã ban cho loài người quyền năng như thế.

SUY NIỆM

 

Liên tiếp mấy ngày vừa qua, phụng vụ Lời Chúa đã cho chúng ta nghe phép lạ chữa bệnh và dẹp yên biển động, như là những bằng chứng đáng tin cậy về uy quyền của Thiên Chúa để mời gọi chúng ta cứ tin tưởng vào Ngài. 

Hôm nay, qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã chứng tỏ quyền năng của Người, quyền không phải chỉ trên bệnh tật mà thôi nhưng còn là quyền tha tội nữa. Đây là quyền năng của một Vị Thiên Chúa. Và quyền năng này là điều vượt quá sức tưởng nghĩ của những người đương thời. 

Quả thật, những lời Chúa Giêsu nói với người bại liệt, thay vì mặc khải quyền tha tội, lại trở nên cớ vấp phạm cho những người lãnh đạo dân Israel thời bấy giờ: “Ông này nói phạm thượng”, ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa mà thôi. Chúa Giêsu biết con người khó chấp nhận sự thật này, nên Người đã muốn dùng dấu lạ để xác nhận cho lời mặc khải của Người, “bấy giờ Người nói với người bất toại: con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”.

Qua việc chữa lành, Chúa Giêsu muốn mặc khải cho con người biết Người là ai. Người là Thiên Chúa, là Đấng có quyền tha tội để mặc khải quyền năng thần linh của mình. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu còn cho thấy khoa sư phạm của Người, Người muốn giáo dục đức tin cho những kẻ chấp nhận Người. Người bị bệnh tê liệt và những kẻ mang anh đến với Chúa Giêsu là những kẻ tin Chúa. Họ tin Chúa và muốn đến với Chúa để xin ơn lành cho phần xác. Đức tin của họ còn ở mức độ thấp, chưa khám phá ra trọn vẹn Chúa Giêsu là ai. Dù niềm tin còn non yếu, nhưng Chúa Giêsu đã chấp nhận lòng tin đó và đã dùng phép lạ mà chữa lành cho người bị tê liệt. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng muốn kêu gọi những kẻ tin vào Người tiến xa hơn, không phải chỉ tin Chúa có quyền trên thể xác, nhưng còn cần phải tin Người có quyền tha tội, quyền giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi, quyền ban ơn cứu rỗi. 

Chúa Giêsu đã từng nói: “các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người đó bị cầm lại” (Ga 20, 23). Vậy, chúng ta có thật sự tin Chúa Giêsu là Đấng có quyền tha tội cho con người, cho mỗi người chúng ta không? Và chúng ta có tin rằng, Chúa Giêsu đã trao ban quyền tha tội cho con người, cho những kẻ tiếp tục thừa tác vụ của Người hay không? Đức tin của chúng ta đã trưởng thành đủ để chấp nhận điều này hay chưa? 

Lạy Chúa, xin thương trợ giúp và ban ơn cho chúng con, để chúng con ngày một lớn lên trong đức tin. Nhờ vậy, chúng con biết nhận ra sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa, để rồi biết nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình, và đến với Chúa qua bí tích Hòa Giải hầu được đón nhận ơn tha thứ. Amen.
 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường