Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 1-8: Hôm nay, suy niệm về việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bại liệt, tôi cũng nhìn thấy, trước tiên, đây là cuộc giải phóng về mặt nhân trần: Chúa giải phóng con người khỏi bệnh tật...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 06/07/2017
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 9: 1-8)

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng?". Bảo rằng: "Tội con được tha rồi", hay nói: "Hãy chỗi dậy mà đi", đàng nào dễ hơn?". Nhưng để các ngươi biết rằng, trên đời này Con Người có quyền tha tội, bấy giờ Chúa Giêsu nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa, đã ban cho loài người quyền năng như thế.

SUY NIỆM

Suốt bốn trăm năm đằng đẳng người Do Thái sống lầm than cùng cực trong thân phận nô lệ cho người Ai Cập. Những khía cạnh cơ bản của đời sống: kinh tế, chính trị, xã hội, v.v. họ đều bị buộc phải lệ thuộc Ai Cập. Họ còn phải làm tôi mọi, phục dịch người Ai Cập từ vua đến dân.

Thiên Chúa quyết định giải phóng dân riêng của mình. Cuộc giải phóng này là cuộc giải phóng khỏi cảnh áp bức của đời sống, giải phóng khỏi mọi hình thức nô lệ về chính trị, kinh tế, xã hội, v.v. Tôi tạm gọi đây là cuộc “Thiên Chúa giải phóng về mặt nhân trần”.

Hôm nay, suy niệm về việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bại liệt, tôi cũng nhìn thấy, trước tiên, đây là cuộc giải phóng về mặt nhân trần: Chúa giải phóng con người khỏi bệnh tật.

Nhưng tôi càng nhận ra mạnh mẽ hơn, và cảm nhận hạnh phúc hơn khi biết chắc tình yêu của Chúa không dừng lại nơi con người về mặt nhân trần. Chính lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi”, cho tôi niềm xác tín: Chúa yêu thích giải phóng con người về mặt tâm linh.

Chúa sẵn sàng tha thứ tội lỗi của bạn và tôi, để chúng ta đạt tới ơn cứu chuộc mà Người thực hiện. Chúa giải phóng chúng ta khỏi những áp bức, những thống trị của sự dữ, sự xấu. Chúa giải phóng chúng ta khỏi nguy cơ đánh mất linh hồn. Chúa đưa chúng ta vào ân nghĩa của Chúa để ta thoát khỏi mọi nguy hiểm rình rập cướp đi sự sống đời.

Để nhận được ơn giải phóng của Chúa, chúng ta phải cộng tác. Là Kitô hữu, bạn và tôi không lạ gì lời mời gọi sám hối mà Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi. Chúng ta cộng tác bằng lòng sám hối. Sự sám hối phải quyết liệt, mạnh mẽ. Phải cương quyết đứng trên mọi cám dỗ, đẩy mình đi tới trong đời thiêng liêng, không nao núng khi phải hy sinh vì lề luật Chúa, vì lòng mến dành cho Thiên Chúa.

Ta cần làm sống lại ý thức về tội lỗi trong lương tâm mình luôn luôn. Bởi thường xuyên ý thức về tội lỗi sẽ làm ta nhạy bén với tội, sẽ cho ta thái độ sợ tội, sẽ không dám liều phạm tội, sẽ biết đau đớn về tội lỗi đã phạm, sẽ lo ăn năn tội thường xuyên.

Thay cho lời cầu nguyện như một công thức mỗi khi kết thúc suy niệm, chúng ta hãy đọc lại lời kinh quen thuộc mà quyết tâm hết lòng ăn năn tội lỗi:

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường