Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 7-15: Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy được nội dung rao giảng của những người được Chúa Giêsu sai đi đó là Nước Chúa. Cùng với nội dung đó là những dấu chỉ kèm theo như việc cứu chữa con người khỏi bệnh tật
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 13/07/2017
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 10: 7-15)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị khi đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: "Bình an cho nhà này". Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy".

SUY NIỆM

Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy được nội dung rao giảng của những người được Chúa Giêsu sai đi đó là Nước Chúa. Cùng với nội dung đó là những dấu chỉ kèm theo như việc cứu chữa con người khỏi bệnh tật, giải thoát con người khỏi sự dữ và khỏi chết. Khi Chúa Giêsu cho phép những người được sai đi thực hiện những dấu chỉ này, Chúa muốn cho các môn đệ hiểu rằng họ được sai đi là để thực hiện cùng một công việc như Chúa Giêsu đã làm.

Rồi bên cạnh đó, cũng trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã nói đến tinh thần của những người được sai đi: "Đừng sắm vàng bạc, hay tiền thắt lưng. Và đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, cũng đừng đi giầy hay cầm gậy". Quả thật, khi nghe điều này, chúng ta thấy khó hiểu, nhưng đó lại là điều Chúa muốn nơi các môn đệ, những người được sai đi biết sống tinh thần khó nghèo. Vì chính trong tinh thần đó sẽ giúp cho họ biết khám phá ra đâu là sự giàu có đích thực. Nhưng chúng ta hiểu rằng: người môn đệ nghèo, không phải là vì họ không có khả năng làm giàu hoặc không được phép hưởng dùng của cải. Nhưng trong tinh thần nghèo khó, họ sẽ khám phá ra ý nghĩa đích thực của tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Và cũng nhờ đó họ sẽ an tâm dồn hết nỗ lực cho việc rao giảng Tin Mừng.

Đồng thời, khi sai các môn đệ ra đi với tinh thần như thế là Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho họ biết rằng công việc rao giảng Tin Mừng không dựa vào phương tiện vật chất nhưng dựa lòng tin tưởng tín thác vào Chúa. Chính với niềm tin này sẽ giúp cho người được sai đi biết sống khó nghèo hơn đối với bản thân và quảng đại với anh chị em xung quanh mình. Bởi vì, rao giảng Tin Mừng không phải là cơ hội để hưởng lợi lộc vật chất, nhưng đó là một sứ mệnh cần được chu toàn với lòng quảng đại để cho đi và cho đi không ngừng.

Vì thế, chúng ta cùng cầu xin Chúa giúp cho mỗi người luôn có được tinh thần siêu thoát với những của cải vật chất. Để nhờ đó mà chúng ta biết sống tín thác vào Chúa hơn và quảng đại với anh chị em xung quanh của mình hơn. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường