Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18: 21-19,1: Bài Tin mừng hôm nay nói vấn đề tha thứ cho nhau. Qua câu trả lời cho câu hỏi của Phêrô, Chúa Giêsu giải thích về tinh thần và lý do tha thứ....

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 11-08-2016
 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18: 21-19,1)

18, 21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? "34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

19, 1 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.

SUY NIỆM

Bài Tin mừng hôm nay nói vấn đề tha thứ cho nhau. Qua câu trả lời cho câu hỏi của Phêrô, Chúa Giêsu giải thích về tinh thần và lý do tha thứ. Ngài dạy, tha thứ thì không có giới hạn. Chính Thiên Chúa đã tha muôn vàn tội lỗi cho ta thì chính ta cũng phải tha thứ lỗi lầm cho nhau.

Muốn thuyết phục chúng ta tha thứ cho nhau Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn hai con nợ để minh hoạ cho chúng ta thấy rõ ràng chúng ta tha thứ cho người khác thì sẽ có lợi rất nhiều vì sẽ được Chúa tha thứ cho chúng ta nhiều hơn. Tính ra lỗi lầm của người ta xúc phạm đến chúng ta có là bao so với lỗi lầm chúng ta xúc phạm đến Chúa.

"… Thưa thầy, nếu anh em cứ xúc phạm đến con con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?". Phêrô muốn hỏi Chúa Giêsu phải xử trí như thế nào khi mình bị xúc phạm. Các Rápbi ngày xưa bảo là có thể tha tới ba lần … Phêrô đưa ra con số bảy vốn được tượng trưng cho sự hoàn hảo. Nhưng Chúa dạy phải tha đến "bảy mươi lần bảy", nghĩa là tha không giới hạn và không điều kiện nào. Chính Chúa đã tha thứ cho chúng ta và Người không đòi hỏi chúng ta một điều kiện nào. Nhận biết tình thương của Chúa, tôi phải tha thứ cho anh em, những người lỗi phạm đến tôi để đáp trả tình thương của Chúa và xứng đáng làm con cái Chúa.

Cốt lõi của Tin Mừng là sự tha thứ, đây là tuyệt đỉnh của giáo huấn của Chúa Giêsu. Lời cầu xin tha thứ của Chúa Giêsu là bảo chứng của những lời Ngài rao giảng. Suy niệm về sự tha thứ, trước hết chúng ta phải hướng về tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót, chậm giận và hay tha thứ. Toàn bộ Kinh Thánh là lịch sử của những cử chỉ tha thứ của Thiên Chúa và sự bắt đầu lại của con người. Mỗi một lần con người vấp ngã là mỗi lần Thiên Chúa thực thi lòng thương xót. Ngay từ trang đầu tiên của Kinh Thánh, chúng ta đã thấy được sự tha thứ của Thiên Chúa. Sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã không bỏ mặc hay trừng phạt, mà trái lại còn hứa ban ơn cứu rỗi. Xuyên suốt Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa trải dài tình yêu nhẫn nhục tha thứ cho dân riêng của Ngài. Qua Chúa Giêsu, lòng tha thứ của Chúa Cha đã bộc bạch một cách trọn vẹn. Những trang cảm động nhất trong Tân Ước hẳn phải là những trang về lòng tha thứ của Thiên Chúa được thể hiện qua lời nói, cử chỉ của Chúa Giêsu.

Cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa và sẵn sàng tha thứ cho người khác, đó là cuộc chiến đấu của cả một đời người nhưng đó cũng là cuộc chiến làm nên bản sắc của người tín hữu Kitô. Người tín hữu Kitô chỉ thực sự là tín hữu Kitô khi họ biết tha thứ mà thôi.

Nếu Thiên Chúa càng tỏ rõ vinh quang và sự cao cả của Ngài khi Ngài tha thứ thì con người càng nên giống Thiên Chúa khi biết tha thứ cho nhau. Chính vì thế mà Đức Giêsu đòi hỏi phải tha đến bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ đến vô cùng, lúc đó mới có thể nói “tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta”. Như thế, tha thứ được xem như đòi hỏi hàng đầu không phải đối với một số thành phần ưu tuyển mà là đối với mọi Kitô hữu.

Trong thực tế chúng ta đều có kinh nghiệm rằng tha thứ như thế không phải là chuyện dễ dàng: “Tôi sẵn lòng tha thứ, nhưng tôi sẽ không thể quên sự xúc phạm người đó đã làm cho tôi, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng người đó nữa.” Tha thứ như thế chưa phải là tha thứ thực sự, chưa phải là tha thứ như Chúa đã tha: xoá sạch cả tội lỗi lẫn hình phạt do tội gây ra và còn phục hồi cho con người địa vị và phẩm giá là người con của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con khó tha thứ cho người anh em đã xúc phạm đến con. Xin Chúa giúp con biết noi gương Chúa trên thập giá còn tha thứ cho kẻ đã đóng đinh mình.

Lạy Chúa Giêsu, lòng yêu thương, tha thứ thật tuyệt vời, cao đẹp làm sao? Chúng con sẽ hạnh phúc biết bao nếu chúng con biết mang trong mình khối tình rộng mở của Chúa. Xin Chúa là Đấng Tình Yêu biến đổi những hẹp hòi, ích kỷ của con người chúng con, để trở thành hoa trái của tình yêu mến. Amen.


GKGĐ Giáo phận Phú Cường