Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên (Mt 18:21-19:1) - GKGĐ GP Phú Cường

Mỗi ngày, chúng ta cầu nguyện với Chúa qua kinh Lạy Cha, chúng ta biết cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta, vậy chúng ta có biết tha thứ cho anh em đã xúc phạm đến mình như lời kinh chúng ta đọc không?

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Ngày 11/08/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (18,21-19,1)

21Hôm ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”. 22Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. 23Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. 27Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!”. 29Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh”. 30Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?”. 34Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. 19,1Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan

SUY NIỆM

Qua trang Tin mừng trên, Chúa Giêsu đã dạy và để lại cho các môn đệ về bài học tha thứ.

Chúa Giêsu không dạy các môn đệ phải tha thứ cho kẻ thù ba, bốn hay bảy lần mà Chúa dạy phải tha mãi mãi.

Chúa Giêsu không dạy suông mà Người đã sống để làm gương cho các môn đệ nói riêng, mỗi người chúng ta nói chung.

Trước hết, Người dạy các môn đệ cầu nguyện khi các môn đệ đến nhờ Chúa giúp họ phải cầu nguyện như thế nào. Do đó, Người đã dạy họ bằng kinh Lạy Cha. Trong kinh Lạy Cha, có chỗ “xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”; rồi trước khi Chúa Giêsu tắt thở trên thập giá, Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những người đã xúc phạm đến Người: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm(Lc 23,33); và trước khi Chúa Giêsu về trời, Người còn để lại cho chúng ta bí tích Hòa giải để tiếp tục tha thứ cho chúng ta.

Qua bí tích Rửa tội, chúng ta đã trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Vậy chúng ta đã thực thi và sống với những lời Chúa Giêsu dạy như thế nào, cụ thể thể nhất là về bài học tha thứ?

Mỗi ngày, chúng ta cầu nguyện với Chúa qua kinh Lạy Cha, chúng ta biết cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta, vậy chúng ta có biết tha thứ cho anh em đã xúc phạm đến mình như lời kinh chúng ta đọc không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa biến đổi trái tim hận thù, ghen tuông, ích kỷ của chúng con trở nên giống trái tim tốt lành của Chúa. Và xin Chúa giúp chúng con mỗi khi đọc lời kinh Chúa dạy, chúng con cũng cảm thấu lòng thương xót của Chúa dành cho chúng con để qua đó, chúng con biết thực thi lời Chúa dạy: “Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Amen.