Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 10-17: Thiên Chúa khởi xướng tình yêu, nhưng con người có toàn quyền tự do đáp trả tình yêu đó: đón nhận hay khước từ. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 23/07/2020

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 13: 10-17)

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?". Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: "Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con, phúc cho mắt các con, vì được thấy; và phúc cho tai các con, vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe".

SUY NIỆM

 

Tại sao Chúa Giêsu lại tạo ra những “mật mã” qua việc dùng các ngụ ngôn khi trình bày về mầu nhiệm Nước Trời? Phải chăng có hai hạng người. Theo đó một hạng may mắn tiếp cận được với hạnh phúc, còn hạng kia thì luôn luôn phải ngồi trong bóng tối? Thật ra Tin Mừng được loan báo cho hết mọi người. Và ý định cứu chuộc của Thiên Chúa là dành cho hết mọi người không loại trừ một ai. Không có việc Chúa chọn người này và loại người nọ. Tất cả mọi người đều là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa.

Thế nhưng không phải ai cũng đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Thiên Chúa khởi xướng tình yêu, nhưng con người có toàn quyền tự do đáp trả tình yêu đó: đón nhận hay khước từ. Việc đón nhận hay khước từ là hành vi thuộc quyền con người, nhưng lời yêu thương luôn là hành vi thuộc khởi xướng từ nơi Thiên Chúa. Không ai có thể tự hào cho rằng, đức tin mình đang có là do công khó của mình tìm ra. Không thể được, bởi nếu Thiên Chúa không khởi xướng tình yêu thì làm gì chúng ta có thể đáp trả hay khước từ. Đức tin là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. Nhưng để nhận lãnh được ân huệ đó, con người phải nỗ lực đáp trả bằng một hành vi dấn thân đích thực. 

Do đó, ai nghĩ rằng, họ có thể yên tâm, bình thản, tự khắc họ nhận được ân huệ vì họ như là người được Chúa sủng ái, vì họ là những người thuộc “con dòng cháu giống”, con cháu của các thánh tử đạo, họ là những người thuộc đạo gốc, với những ý nghĩa đó có thể họ đã đánh mất lợi thế chiếm hữu Nước Trời. Vì để được đón nhận lời hứa của Thiên Chúa, lời hứa ban thưởng Nước Trời, đòi hỏi chúng ta phải có một sự hiểu biết đầy đủ về ân huệ của Thiên Chúa. Khả năng tin nhận không do công trạng của chúng ta, nhưng do Thiên Chúa khơi dậy. Chúa dùng dụ ngôn để giảng dạy nhằm đánh thức những người đang bị ru ngủ bởi “lý lịch đức tin”, hãy mở mắt ra mà nhận biết rằng: để có thể nhận lãnh lời hứa cứu chuộc, mỗi một người phải hành động bằng một thái độ chấp nhận Tin Mừng và dấn thân theo lời mời gọi của Tin Mừng. Ơn cứu độ được trao ban không dựa vào lý lịch dòng dõi cha ông, nhưng là hành vi đáp trả của từng người.

Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con dấn thân để phục vụ cho Nước Trời, xin đừng để chúng con sống ỷ lại là con của Chúa, nhưng luôn hành động để cho ơn làm con Chúa được nẩy nở. Xin cho đức tin của chúng con phải thực sự sống động trong chính cuộc đời phục vụ của chúng con. Phục vụ bằng con tim yêu thương như Chúa yêu. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường