Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 20: 20-28:  Đoạn Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay được đọc trong ngày lễ kính thánh Giacôbê Tông đồ. Thánh nhân cùng với các Tông đồ khác, là những người được Chúa Giêsu tuyển chọn để bước theo Người trên hành trình loan báo Tin Mừng cứu độ đến cho muôn người.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN C

LỄ KÍNH THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 20: 20-28)

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?". Bà ta thưa lại: "Xin hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?". Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các ngươi biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các ngươi thì không được thế. Trong các ngươi, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các ngươi, và ai muốn cầm đầu trong các ngươi, thì hãy làm tôi tớ các ngươi. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".

SUY NIỆM

   Đoạn Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay được đọc trong ngày lễ kính thánh Giacôbê Tông đồ. Thánh nhân cùng với các Tông đồ khác, là những người được Chúa Giêsu tuyển chọn để bước theo Người trên hành trình loan báo Tin Mừng cứu độ đến cho muôn người. Dù được Chúa tuyển chọn và trao ban sứ vụ cao cả như thế, các ngài cũng chỉ là những con người với đầy những yếu đuối, bất toàn, cũng chất chứa trong lòng những ‘tham, sân, si’ của cuộc đời. Nhưng Chúa Giêsu đã khai sáng cho họ nhận ra chân lý đích thực: muốn được chia sẻ vinh quang với Người, họ cần phải bước đi theo con đường mà chính Người đã đi - con đường hy sinh, phục vụ, con đường tự hạ đến nỗi chịu chết đau khổ trên thập giá: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 28).

   Mỗi người chúng ta, dù sống ở lứa tuổi nào, dù sống trong ơn gọi gì, cũng đều được Chúa mời gọi góp phần vào công trình cứu độ của Ngài: đó là mang lại bình an, niềm vui, yêu thương và nhất là phần rỗi cho muôn người. Để làm được điều đó, trước hết chúng ta cần loại bỏ ‘cái tôi’ quá lớn, ‘cái ích kỷ’ đến không thể chấp nhận của mình, khởi đi từ những mối tương quan của chúng ta với những người chung quanh: là những người thân yêu trong gia đình, những đồng nghiệp, bạn hữu và bà con lối xóm. Đồng thời, khi chấp nhận sống khiêm nhu, tự hạ như thế, là chúng ta cũng sẵn lòng đón nhận những thiệt thòi, hy sinh hầu mang lại những điều thiện hảo cho tha nhân và mưu ích cho ơn cứu độ của các linh hồn. 

   Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con niềm tin do các Tông đồ truyền lại. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Giacôbê, xin cho chúng con luôn hăng say, nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng của Chúa qua đời sống yêu thương phục vụ của mình. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường