Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên (Mt 13:47-53) - GKGĐ GP Phú Cường

Truyền giảng Lời Chúa nhiều khi chỉ cần đơn sơ, gần gũi, chỉ là những gì thiết thực với đời sống của dân. Có khi nào chúng ta quá chú trọng tới ngôn từ, nghệ thuật, văn chương, triết lý... mà quên mất Nước Trời cũng thật đơn sơ, Lời Chúa cũng thật gần gũi như chuyện chiếc lưới.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Ngày 28/07/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (13,47-53)

47 Khi ấy, Đức Giê-su lên tiếng phán: "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 51 Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?. Họ đáp: Thưa hiểu. 52 Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ”.

SUY NIỆM

Thử tưởng tượng, thính giả của chúng ta là những người dân chài đơn sơ, nghèo khó, những người hằng ngày gắn mình với cuộc sống nơi bờ biển này, thì chúng ta sẽ rao giảng cái gì cho họ? Xét về nghệ thuật truyền thụ, Chúa Giêsu cho chúng ta bài học về sự gần gũi này, khi Người cất tiếng giảng: “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển” . Lập tức thu hút được người nghe, vì đó là chuyện hằng ngày của họ, chuyện chiếc lưới thả xuống bắt cá. Những lời này cũng lập tức họ hiểu liền, không có gì cao siêu hay xa rời với họ. Truyền giảng Lời Chúa nhiều khi chỉ cần đơn sơ, gần gũi, chỉ là những gì thiết thực với đời sống của dân. Có khi nào chúng ta quá chú trọng tới ngôn từ, nghệ thuật, văn chương, triết lý... mà quên mất Nước Trời cũng thật đơn sơ, Lời Chúa cũng thật gần gũi như chuyện chiếc lưới.

Và từ đó mà Chúa diễn giải những điều trọng đại hơn. Nghệ thuật dẫn dắt này gợi cho chúng ta cách thức truyền thông Lời Chúa, truyền thông mầu nhiệm Nước Trời. Hiểu biết cũng là một quá trình tiệm tiến, từng bước một, không thể đốt cháy giai đoạn được. Chuyện gần gũi là chiếc lưới đánh bắt cá hằng ngày, chuyện bắt được nhiều loại cá cũng là chuyện thường ngày và cứ như thế, ví chuyện đó như ngày cánh chung. Các thiên thần sẽ đến để tách biệt người tốt ra khỏi kẻ xấu và ngược lại. Chuyện cánh chung là chuyện mai sau, không ai có thể biết được. Nhưng thực tại của ngày hôm nay, đó là cá tốt và cá xấu được đánh bắt chung trong một chiếc lưới. Cái tốt cái xấu lẫn lộn, chiếc lưới với đủ loại cá giúp chúng ta hình dung về cuộc sống hiện thời. Xã hội chúng ta với đủ thứ loại người, đủ mọi thành phần, và chúng ta nhiều lúc không đủ khôn ngoan để nhận ra người tốt người xấu. Nhưng ngày cánh chung mọi sự sẽ rõ ràng. Ngày ấy cá tốt sẽ được đưa vào giỏ, cũng như các thiên thần sẽ tách biệt người tốt ra khỏi kẻ xấu.

Đọc đến đây, chúng ta thấy yên tâm, vì chúng ta đang sống trong mầu nhiệm Nước Trời đầy thách đố. Tốt xấu lẫn lộn, nhưng chúng ta không quá lo lắng, chuyện phán định rõ ràng phân minh là chuyện của Chúa trong ngày sau hết.

Lạy Chúa, Chúa m c khải cho chúng con mầu nhiệm Nước Trời thật gần gũi; và chúng con cũng yên tâm vì đang là những người đi về nơi đó. Xin giúp chúng con đừng ngã lòng trông cậy. Xin giúp chúng con luôn sống thật tốt để ngày sau cũng được ở cùng Chúa trong vinh quang. Amen.