Clock-Time

Suy niệm Thứ Năm tuần XVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 16: 13-19:  Chúa muốn các tông đồ tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Phêrô đã thay mặt các tông đồ nói lên sự hiểu biết và xác tín niềm tin mà ông tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa”. Tuyên xưng này vừa là một xác tín sau thời gian theo Thầy, biết Thầy là ai và sứ mạng của Thầy là gì
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 08-08-2019


THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C

THÁNH ĐA MINH, LINH MỤC - LỄ NHỚTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 16: 13-19)

13Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?”. 14Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”. 15Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. 16Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. 17Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh  của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.

Suy niệm

Bạn theo tôn giáo nào thì bạn thể hiện niềm tin theo tôn giáo đó. Bạn thể hiện niềm tin trong đời sống hằng ngày qua ngôn ngữ, cách sống, qua biểu hiện niềm tin. 

Những người theo đạo Phật, họ đi chùa, lễ Phật, họ ăn chay, đi từ thiện, hĩ xả, họ nói về triết lý của Phật. 

Những người theo đạo Hồi, họ ăn chay tháng Ramađan, họ đọc kinh Koran, hướng về thánh địa Mecca để cầu nguyện, họ ăn mặc theo phong tục và tôn giáo của họ, v.v.

Người Công giáo chúng ta xem ra có nhiều cách thể hiện niềm tin phong phú hơn. Chúng ta mang thánh giá trên cổ, trang sức bông tai hình thánh giá; chúng ta làm dấu thánh khi ăn cơm; đi lễ Misa hay lễ Chúa Nhật; ở đâu có nhà thờ, nhà nguyện, cộng đoàn, chúng ta biết có người Công giáo, v.v. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là những cách thể hiện niềm tin, còn điều quan trọng là người Công giáo chúng ta cần phải tuyên xưng niềm tin của mình. Tuyên xưng trong thánh lễ ngày Chúa Nhật, trong các lễ trọng, trong các dịp hệ trong như lãnh bí tích hay tuyên hứa. Tuyên xưng đức tin nói lên niềm tin của chúng ta vào Chúa. Đồng thời cũng xác tín niềm tin ấy không thay đổi, trung thành với đức tin tông truyền của Giáo Hội, và đảm bảo tính hiệp nhất trong toàn thể Hội Thánh Chúa Kitô. 

Chúa muốn các tông đồ tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Phêrô đã thay mặt các tông đồ nói lên sự hiểu biết và xác tín niềm tin mà ông tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa”. Tuyên xưng này vừa là một xác tín sau thời gian theo Thầy, biết Thầy là ai và sứ mạng của Thầy là gì; tuyên xưng này cũng nói lên quyết tâm theo Thầy vì đã chọn Thầy. 

Tuy nhiên, tuyên xưng không chỉ là xác tín của ta trong hiện tại, mà còn là ước muốn tuyệt đối của chúng ta về xác tín ấy. Như cuộc đời của Phêrô, chúng ta cũng tuyên xưng cách mạnh mẽ. Nhưng rồi cũng có lúc, cách sống của chúng ta làm cản trở việc tuyên xưng của mình. 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con rất yếu đuối, nên rất cần tới ơn Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tuyên xưng và không ngừng sống đức tin bằng hành động cụ thể hằng ngày. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường