Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 22: 1-14: “Mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Thiên Chúa nhân lành luôn yêu thương mời gọi hết mọi người chúng ta vào hưởng hạnh phúc Nước Thiên Chúa, như vị vua mở tiệc cưới cho hoàng tử mời mọi thực khách đến dự...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 22: 1-14)

1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! "5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới."10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.11 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới,12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? " Người ấy câm miệng không nói được gì.13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."

SUY NIỆM

“Mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Thiên Chúa nhân lành luôn yêu thương mời gọi hết mọi người chúng ta vào hưởng hạnh phúc Nước Thiên Chúa, như vị vua mở tiệc cưới cho hoàng tử mời mọi thực khách đến dự. Tiếc thay, vì đam mê cuộc sống thế trần, con người chúng ta lại không đáp lời mời của Chúa. Đó chính là sứ điệp Tin Mừng mà Chúa Giêsu gửi trao chúng ta hôm nay.

Tại sao con người không muốn vào hưởng kiến hạnh phúc nơi Thiên quốc? Thánh Matthêu đã liệt kê cho chúng ta ba lý do căn bản: con người đam mê với công việc trần thế; con người đam mê kiếm tìm của cải; và con người tìm cách loại bỏ Thiên Chúa.

Thứ nhất, con người đam mê công việc trần thế. Chắc hẳn chúng ta ai cũng hiểu rằng, lao động thì cần thiết cho cuộc sống con người. Khi lao động con người thực hiện lời mời gọi thống trị và cai quan vũ trụ này mà Thiên Chúa yêu thương gửi trao cho chúng ta. Do đó, chúng ta trở thành những cộng sự viên, những quản gia của Thiên Chúa, chăm lo và vun trồng cho thế giới vạn vật này ngày tốt đẹp hơn. Tiếc thay, từ một cộng sự viên hay quản gia, con người đã dần dần chiếm lấy quyền làm chủ vũ trụ này và tự tôn mình như là chủ nhân ông của vũ trụ, nhất là trong thời hiện đại của những thành tựu vĩ đại của khoa học. Thiên Chúa đã hoàn toàn bị loại bỏ khỏi suy nghĩ của con người.

Thứ hai, con người đam mê của cải. Ngạn ngữ Tây phương có câu “khi đồng tiền lên tiếng, cả thế giới im lặng - when money talks, all the world is silent”. Quả thế, vì sức hấp dẫn của vật chất, con người đã lao vào tìm kiếm và tích lũy bằng bất cứ hình thức nào nhằm kiến tạo cho mình một danh hiệu “đại gia”. Từ đó, người ta đối xử với nhau không dự trên quan hệ tình người, nhưng dựa trên cái người ta đang có, “còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết tiền hết bạc hết ông tôi”. Từ việc đối xử với nhau không chút tình người, con người cũng dần loại bỏ chính Thiên Chúa.

Thứ ba, con người tìm cách loại bỏ Thiên Chúa. Tại sao vậy? Vì chừng nào Thiên Chúa còn hiện hữu, ngày ấy con người còn phải lệ thuộc vào những luật lệ của Chúa nhằm trói buộc và ngăn cản sự tự do của con người. Chính Tổng thống Rodrigo Duterte, trong một bài phát biểu gần đây, đã gọi Thiên Chúa là “ngu xuẩn”. Ông muốn bày tỏ quan niệm loại bỏ Thiên Chúa và chỉ tin vào bản thân mình. Triết gia Friedrich W. Nietzsche, một nhà triết học nỗi lạc, được xem là người khai sinh ra triết học hiện sinh, đương thời ông đã từng viết trên một tấm bảng quan niệm bài trừ Thiên Chúa với dòng chữ “Thiên Chúa đã chết”. Nhưng ít ngày sau, người ta đã thấy một câu khác được thay thế là “Nietzsche, đã chết”. Không ai trong chúng ta có thể tồn tại mãi, ngoại trừ Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những lần chúng con vô ân bạc nghĩa với Chúa, khi chúng con bỏ ngoài tai những lời mời gọi, những lời yêu thương mà Chúa trao gửi để chúng con được sống hạnh phúc. Chúng con thật hối tiếc và xin lỗi Chúa. Amen.

 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường