Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 24: 42-51: Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

NGÀY 25-8-2016Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 24: 42-51)

42 "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.45 "Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: "Còn lâu chủ ta mới về",49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa,50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết,51 và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

SUY NIỆM

Tỉnh thức không phải là một định nghĩa, nhưng là một chọn lựa sống. Chọn lựa để sống như người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc. Hay chọn lựa của tên đầy tớ xấu xa nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết,  và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”(Mt24,45-51)
 
Có những người con cái Chúa trong cuộc sống này vẫn âm thầm từng ngày đến với Chúa trong cầu nguyện, trong niềm tín thác dù cuộc sống của họ đày những khó khăn. Họ vẫn trung tín với niềm tin. Vẫn trung tín với tình yêu và tổ ấm mà Chúa đã xếp đặt, cho dù nhiều lúc không thiếu những căng thẳng, mệt mỏi. Họ vẫn đặt trái tim trong niềm tin để có thể khóc trong Thiên Chúa, dể được Chúa nâng đỡ, thêm sức. Họ không tìm đến sức mình hay sức người, vẫn kiên trì từng ngày cầu nguyện sưởi ấm gia đình và cuộc đời, và xã hội. Trong gia đình Giáo hội không thiếu những người đầy tớ tốt lành như thế.

Nhưng không ít người lại sống như người đày tớ xấu xa. Cư xử đầy bạo lực với người khác, nóng nẩy, không làm chủ cảm súc. Ăn nói khó nghe, xúc phạm, thiếu tôn trọng người khác. Buông theo những dục vọng của mình. Bỏ trách nhiệm, ăn uống say sưa, đề đón đỏ đen, cá độ, làm gia đình bất hòa, khủng hoảng về kinh tế, về hạnh phúc bình an, tương lai của hạnh  phúc của gia đình con cái bị đe dọa trầm trọng. Chính ở nơi đó đã phải khóc lóc nghiến răng trong đau khổ tuyệt vọng, chưa cần phải chờ đến đời sau.

Lạy Chúa, xin cho chúng con sống tỉnh thức như Chúa dậy là nỗ lực, kiên trì chu toàn những bổn phận mà Chúa đã trao cho chúng con. Để chúng con trở thành một đầy tớ tốt lành của Chúa, của Giáo hội và của gia đình chúng con.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường