Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên (Mt 24:42-51) - GKGĐ GP Phú Cường

Tỉnh thức là thái độ cơ bản của người Kitô hữu. Và toàn bộ Kinh thánh là một lời mời gọi hãy tỉnh thức bởi vì Chúa là Đấng đang đến trong từng phút giây cuộc sống, trong từng biến cố, trong mỗi con người. Tỉnh thức để nhận ra Người và nhất là đáp trả một cách tích cực tiếng gọi của Người.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Ngày 25/08/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (24,42-51)

42 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. 43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. 45 Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. 47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: "Còn lâu chủ ta mới về", 49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, 50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, 51 và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

SUY NIỆM

Thông điệp Chúa Giêsu muốn gửi đến chúng ta qua đoạn Tin mừng đó là sự tỉnh thức, Chúa Giêsu đã cảnh báo rằng: "Các con hãy tỉnh thức vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến". Nhưng phải hiểu như thế nào về sự tỉnh thức? Tỉnh thức ở đây không có nghĩa là ngồi đó để khoanh tay chờ đợi, Bởi vì Chúa sẽ đến vào những giờ phút mà con người không thể ngờ trước được.

Và để nói lên sự tỉnh thức thật sự, Chúa Giêsu dùng hình ảnh của một người đầy tớ đêm ngày trung thành với công việc được chủ giao phó. Và sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu kêu mời là một sự tỉnh thức tích cực đòi hỏi nơi chúng ta sự cộng tác và phấn đấu.

Tỉnh thức là thái độ cơ bản của người Kitô hữu. Và toàn bộ Kinh thánh là một lời mời gọi hãy tỉnh thức bởi vì Chúa là Đấng đang đến trong từng phút giây cuộc sống, trong từng biến cố, trong mỗi con người. Tỉnh thức để nhận ra Người và nhất là đáp trả một cách tích cực tiếng gọi của Người.

Ước gì cuộc sống đức tin của chúng ta không là tiếng trống khua inh ỏi trong những bức tường nhà thờ, mà phải được thể hiện bằng những gặp gỡ để cảm thông và phục vụ. Nghĩa là không chỉ sống đạo đức, nhưng còn phải biết yêu thương, biết nghĩ đến và biết đến với người khác trong tinh thần phục vụ.

Xin Chúa gìn giữ chúng ta và luôn thức tỉnh chúng ta trong việc chờ đợi Chúa đến, không phải Chúa đến lần thứ hai vào cuối lịch sử mà là từ nay đến đó còn biết bao lần Chúa đến. Chúa đến với chúng ta nơi con người của anh chị em mình, Chúa đến nơi những người nghèo khổ bệnh tật cần sự cảm thông và sự trợ giúp của chúng ta.

Xin cho từng người chúng ta đừng bao giờ trốn tránh hay làm ngơ trước trách nhiệm quan trọng này. Amen.