Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Xin cho chúng con chấp nhận từ bỏ ý riêng để bước theo lời chỉ dạy của Chúa, và chỉ có như thế cuộc sống của chúng con mới tràn trề niềm vui...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 02/09/2021 

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (5,1-11)

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”.5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”.6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”.11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay, một lần nữa khẳng định điều mà tiên tri Isaia đã nói về Thiên Chúa: “Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Is 55,8). Thật vậy, Thiên Chúa hành động không nằm trong tư duy của con người. Ngài muốn Abraham trở thành tổ phụ không lệ thuộc vào tuổi tác, muốn Môsê trở thành nhà lãnh đạo không lệ thuộc vào tài năng… Quyền năng của Ngài đã cho một trinh nữ thành mẹ đông con, đã cho một ngư phủ trở thành thủ lãnh Giáo hội… Đối với Chúa không phải có thể hay không có thể, bởi không có gì mà Chúa không làm được. Nhưng lạ lùng thay, Thiên Chúa hành động không lệ thuộc vào Ngài, nhưng lại lệ thuộc vào sự tín thác của con người: một trinh nữ sẵn sàng “xin vâng”, Thiên Chúa mới hành động; một Phêrô sẵn lòng “vâng lời Thầy con xin thả lưới”, mới có mẻ cá lạ lùng.

Điều đó để thấy Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người, Ngài không cưỡng ép một ai phải theo ý Ngài, tất cả là một lời mời gọi, một đề nghị, phần còn lại là sự đáp trả của con người trong tín thác. Thế nhưng con người thường đòi hỏi nơi Thiên Chúa hơn là lắng nghe để đáp trả. Con người chỉ muốn vẽ đường cho Thiên Chúa hành động hơn là khiêm cung bước theo đường của Chúa dạy bảo. Bởi đó biết bao nhiêu là bất hạnh đã xảy ra, vâng, tự con người làm gì có thể nảy sinh được sự toàn thiện. Muốn có niềm vui, muốn đạt tới hạnh phúc, không có cách thế nào khác ngoài việc thực thi theo thánh ý của Chúa (nguồn: The New York Times 22/3/2020 - trích từ: Vatican News).

Lạy Chúa, thái độ của Phêrô là khuôn mẫu cho chúng con trong đời sống Kitô hữu, cuộc sống của chúng con chỉ có thể tìm thấy được ý nghĩa đích thực khi chúng con sẵn sàng vâng theo thánh ý. Xin cho chúng con chấp nhận từ bỏ ý riêng để bước theo lời chỉ dạy của Chúa, và chỉ có như thế cuộc sống của chúng con mới tràn trề niềm vui. Amen.