Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 5: 1-11: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vâng lời Thầy con sẽ thả lưới”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C
 
NGÀY 05/09/2019
 
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 5: 1-11)
 

1Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 4Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. 5Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. 6Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 8Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” 9Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. 11Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. 

Suy niệm 

Chúng ta có dám tin vào Lời Chúa không? 

Simon Phê-rô là một người chài lưới bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng cuộc đời của ông Phê-rô đã được biến đổi kể từ khi gặp được Chúa Giê-su và tin vào Lời Người. 

Phê-rô đã cho Chúa Giê-su mượn chiếc thuyền là phương tiện làm ăn của mình để rao giảng. Với hành động quản đại đó, Chúa Giê-su đã thưởng công cho Phê-rô. Chúa bảo ông Phê-rô hãy ra chổ nước sâu mà đánh cá. Thật ra, việc Chúa Giê-su bảo ông Phê-rô làm là không khó đối với ông, vì công việc thả lưới là công việc hằng ngày của ông. Cái khó ở đây là ông Phê-rô có dám tin vào lời của Chúa Giê-su không? Vì trong mắt ông Phê-rô lúc ấy, Chúa Giê-su cũng chỉ là một người thanh niên, kém tuổi hơn mình; là người miền núi, chẳng có chút kinh nghiệm nào về nghề đánh cá, chỉ có một ít kinh nghiệm về nghề thợ mộc; thì thử hỏi làm sao Phê-rô - một người đánh cá chuyên nghiêp - có thể tin cho được. Hơn nữa, lời chỉ dạy của Chúa Giê-su cũng trái với luật tự nhiên: đi đánh cá vào ban ngày. Thế nhưng, ông Phê-rô đã tin và đã làm theo Lời Chúa Giê-su. ông Phê-rô trả lời: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vâng lời Thầy con sẽ thả lưới”. Vì Phê-rô đã tin và đã vâng lời Chúa, nên ông đã được một phép lạ với mẻ cá nhiều ngoài sức tưởng tượng, đến nỗi thuyền gần chìm. 

Nhờ lòng tin và đức vâng lời mà thánh Phê-rô đã được phép lạ và đã thay đổi cuộc đời. Trong lịch sử cứu độ, cũng có rất nhiều người đã tin và vâng lời Chúa mà lãnh nhận muôn vàn ân phúc của Thiên Chúa như Abraham, Môsê hay Đavít. Và trong lịch sử Giáo Hội cũng vậy, biết bao vị thánh cũng đã làm nên những điều kỳ diệu nhờ sự vâng lời và tin vào Chúa. 

Lạy Chúa, ngày nay, trước muôn ngàn thử thách trong cuộc đời, xin Chúa cho chúng con luôn biết tin và vâng theo lời Chúa dạy, nhờ đó mỗi ngày cuộc đời chúng con sẽ được biến đổi trong tình yêu Chúa. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường