Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Ngài biết chúng con thân phận yếu hèn nếu không có ơn Chúa chúng con không thể. Xin cho chúng con biết cho đi để được nhận lãnh. Xin cho chúng con biết tha thứ để được Chúa thứ tha...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 09/09/2021


GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6,27-38)

27 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”.
 
SUY NIỆM
Lời giáo huấn của Đức Giêsu với các môn đệ làm nổi bật nét đẹp rất riêng nơi đạo Công giáo. Anh em “đừng xét đoán”, “hãy tha thứ” và hơn nữa “hãy yêu, làm ơn, chúc lành và cầu nguyện cho kẻ thù”.

Trong cuộc sống vẫn thường thấy người ta hay đối xử với nhau theo kiểu “ăn miếng trả miếng”, sòng phẳng với nhau. Ai giúp mình thì mình giúp lại. Người nào tốt với mình thì mình sẽ tốt lại. Còn với kẻ thù, nợ máu phải trả bằng máu; phục thù thì “đợi mười năm vẫn chưa muộn”.

Những môn đệ của Chúa phải vượt trên những thái độ cung cách ứng xử sòng phẳng theo kiểu người đời, bởi vì chúng ta là con cái của Cha trên trời. Thế nên, chúng ta đừng xét đoán hay lên án ai; hãy quảng đại cho đi; hãy tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình…. những việc làm ấy đang chứng tỏ chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, ngày càng nên giống Cha trên trời là có lòng “nhân từ như Cha là Đấng nhân từ”.

Dẫu biết rằng, con người mang thân phận yếu đuối khó mà tha thứ cho nhau, hơn nữa, tha thứ cho kẻ thù của mình là chuyện rất rất khó thực hiện. Đức Kitô đã nêu gương cho chúng ta và rất nhiều chứng nhân của Chúa đã theo gương Người để tha thứ và cầu nguyện cho kẻ hãm hại mình, còn chúng ta thì sao?

Lạy Chúa, Ngài biết chúng con thân phận yếu hèn nếu không có ơn Chúa chúng con không thể. Xin cho chúng con biết cho đi để được nhận lãnh. Xin cho chúng con biết tha thứ để được Chúa thứ tha. Amen.