Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc  6: 27-38 Lời Chúa đã dạy: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy”.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN A

Ngày 10.9.2020


 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6:27-38)

27 Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.36 Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

Suy niệm

Có lẽ, ai trong chúng ta cũng muốn người khác tôn trọng, yêu mến mình, chứ không ai muốn người khác ghét, xa lánh mình… Dù ai cũng mong muốn những điều trên, nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa thực hiện được những ước muốn của mình. Cụ thể là cha mẹ vẫn chia rẽ với con cái, vợ chồng hận thù nhau, anh em ruột thịt vẫn từ chối nhìn mặt nhau… Đâu là nguyên nhân dẫn đến những tình trạng trên? Và làm thế nào để chúng ta thực hiện được ước muốn người khác yêu quý mình, tôn tôn trọng mình?

Chúng ta chỉ tìm được câu trả lời cách cụ thể là dựa trên đoạn Tin Mừng vừa nghe.

Chúa Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta thấy tại sao chúng ta lại hận thù, chia rẽ nhau. Một trong những lý do chính yếu là do “cái tôi” của bản thân mình. Vì ai cũng nghĩ mình hay, mình giỏi, mình đúng chứ không ai nghĩ mình là dốt, là người tội lỗi, cần đến sự giúp đỡ của người khác. Vì cái tôi mà chúng ta gây chia rẽ, vì cái tôi làm cho mình thiếu tôn trọng người khác, và ngược lại, người khác cũng không tôn trọng mình. 

Vậy làm sao để người khác tôn trọng mình, yêu mến mình?  

Lời Chúa đã dạy: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy”.

Nhưng nếu chúng ta chỉ nghĩ đến mối tương quan của con người với con người thì chưa đủ, mà chúng ta còn phải đặt mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa nữa. Vì chính Thiên Chúa là Đấng mà tất cả mọi người đều hướng tới. Vì chính Thiên Chúa là cội nguồn và chính Người mới có quyền xét xứ chúng ta. Do đó, một trong những yếu tố giúp chúng ta sống yêu thương, bình an… là phải loại bỏ cái tôi để có tấm lòng lòng nhân từ,như Thiên Chúa: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Ngài sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”.  
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường