Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc  6: 27-38 “Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình”
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C

Ngày 12.9.2019


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6:27-38)

27 Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.36 Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

Suy niệm

Yêu thương, tha thứ như Lời Chúa Giê-su dạy: “Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình”, đây quả là điều vô cùng khó. Chỉ nguyên việc không tìm cách trả đũa kẻ gây sự, làm lỗi với mình đã là một cố gắng kiềm chế vượt tính tự nhiên “ăn miếng trả miếng”, huống hồ nói đến việc yêu thương, làm ơn, chúc phúc hay cầu nguyện cho những kẻ thù nghịch với mình. 

Nhưng chúng ta có biết chăng, yêu thương, tha thứ cho kẻ đối nghịch với mình không đơn thuần là một lời mời gọi nhưng là một đòi hỏi bắt buộc đối với những ai muốn làm môn đệ của Chúa Giê-su. Và rồi, như một danh nhân đã nói: “Cách duy nhất để không còn kẻ thù đó là biến kẻ thù thành bạn hữu”. Chỉ có cách đó chúng ta mới có thể sống hòa thuận với nhau trong đời sống gia đình, sống thân ái giữa xóm giềng, sống hiền hòa đối với các dân tộc và làm lụi tàn những nguy cơ chiến tranh hiềm khích đang tiềm ẩn. 

Lạy Chúa Giê-su, sống thực thi những điều Chúa dạy có thể biến chúng con thành kẻ khờ dại trong con mắt người đời, nhưng đó là cách để chúng con thể hiện tư cách của người có Chúa, người môn đệ Chúa và là con cái Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường