Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 36-50  Chúng ta đón nhận ơn tha thứ của Chúa nhờ vào lòng yêu mến, tin tưởng hơn là chỉ dựa vào những biểu lộ sám hối bên ngoài.

 SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN A


 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 7: 36-50)

36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn.37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm.38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!"40 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: "Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông!" Ông ấy thưa: "Dạ, xin Thầy cứ nói".41 Đức Giê-su nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục.42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?"43 Ông Si-môn đáp: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn". Đức Giê-su bảo: "Ông xét đúng lắm".44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau.45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi.46 Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi.47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít".48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi".49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội?"50 Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an".


Suy niệm

“Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”. Lời khẳng định này của Chúa Giêsu là một giáo huấn quan trọng trong việc đón nhận ơn tha thứ. Chúng ta đón nhận ơn tha thứ của Chúa nhờ vào lòng yêu mến, tin tưởng hơn là chỉ dựa vào những biểu lộ sám hối bên ngoài.

Quả thế, người đàn bà tội lỗi bị người ta xét đoán vì những hành vi bất chính của bà. Thế nhưng khi đến cùng Chúa Giêsu, bà thành tâm biểu lộ lòng mến và sự sám hối tự đáy lòng mình, vì thế bà được Chúa tha thứ. Trái lại, ông Simon biệt phái, dù người ta có thể nhận xét ông là kẻ đoan chính vì cung cách hiếu khách bên ngoài, hay vì lối sống đạo phô trương của người biệt phái, thế nhưng tội lỗi của ông không được thứ tha, vì lòng mến và niềm tin của ông kém.

Ngày nay vẫn thế, Giáo Hội luôn nhắc nhớ các Kitô hữu những việc cần thiết trong việc xưng thú tội lỗi để được lãnh nhận ơn tha thứ là xét mình, ăn năn tội, xưng tội và đền tội. Nhưng khi trong hoàn cảnh cấp bách, không thể đến cùng linh mục để xưng tội, hối nhân vẫn có thể lãnh nhận ơn tha thứ nhờ việc ăn năn tội cách trọn, nghĩa là sự ăn năn tội xuất phát từ lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và dốc quyết từ bỏ tội lỗi, quyết tâm xưng thú tội sớm khi có thể (x. GLGHCG số 1452).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con lòng mến Chúa tha thiết, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng con luôn biết tín thác, yêu mến Chúa luôn mãi. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường