Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 36-50 Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an".

 SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN C


 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 7: 36-50)

36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn.37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm.38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!"40 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: "Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông!" Ông ấy thưa: "Dạ, xin Thầy cứ nói".41 Đức Giê-su nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục.42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?"43 Ông Si-môn đáp: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn". Đức Giê-su bảo: "Ông xét đúng lắm".44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau.45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi.46 Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi.47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít".48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi".49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội?"50 Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an".


Suy niệm

Tin Mừng hôm nay tường thuật lại cho chúng ta việc Đức Giê-su đến dùng bữa tại nhà ông Si-mon, một người Pha-ri-sêu. Đang khi dùng bữa thì một người phụ nữ đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm đến sát chân Đức Giê-su, rồi gục đầu xuống chân Đức Giê-su mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người, lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu, người đã mời Đức Giê-su dùng bữa với mình sửng sốt và khó chịu. Ông sửng sốt và khó chịu là vì: một người đàn bà mà cả thành ai cũng biết rõ là người tội lỗi lại dám đến gần một người công chính, rồi làm những cử chỉ không thể nào chấp nhận được. Điều làm cho ông ta còn sửng sốt hơn nữa là vì: Đức Giê-su đang được biết đến như là một ngôn sứ mà lại để một người đàn bà tội lỗi đụng chạm tới mình. Đây là điều cấm kỵ và lề luật không cho phép. 

Trước sự sửng sốt và khó chịu của người Pha-ri-sêu, Đức Giê-su kể một dụ ngôn: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai”. Rồi Chúa Giê-su hỏi ông: "Ai trong hai người đó mến chủ nợ hơn?". Ông trả lời: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn". Chúa Giê-su cho biết: Ông đã xét đúng về câu chuyện theo hình thức: Kẻ được tha nhiều hơn, thì yêu mến nhiều hơn. Nhưng về mặt con người (người phụ nữ và Chúa Giê-su) ông lại xét sai. Thật vậy, tất cả các cử chỉ và việc làm của người phụ nữ nói lên lòng biết ơn của chị đối với Chúa Giê-su. Như vậy, trước khi đến bữa tiệc, chị đã được tha tội. Hôm nay, chị đến với Chúa Giê-su không có một mục đích nào khác ngoài mục đích bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu với Người. Đức Giê-su đã khẳng định điều này khi Người nói: “tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị yêu mến nhiều”

Bí quyết để phát sinh tình yêu và làm cho chúng ta trở nên đáng yêu đó là tha thứ. Mặc dù bí quyết này rất gần gũi, cụ thể và có thể áp dụng cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nhưng không phải ai cũng có thể áp dụng được. 

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết tha thứ và đón nhận sự tha thứ nơi anh chị em xung quanh chúng con, để môi trường sống của chúng con thật sự trở nên một môi trường tràn ngập tình yêu và lòng biết ơn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường