Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 12: 49-53: Đức Kitô đến trần gian để mặc khải tình yêu của Thiên Chúa, một tình hiến dâng, tự hiến chính mình cho nhân lọai, để nâng con người lên đồng thừa tự với Đức Giêsu.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN C


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12: 49-53)

49 "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!51 "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."

SUY NIỆM
 

Đức Kitô đến trần gian để mặc khải tình yêu của Thiên Chúa, một tình hiến dâng, tự hiến chính mình cho nhân lọai, để nâng con người lên đồng thừa tự với Đức Giêsu. Quả thật, qua Đức Giêsu, Thiên Chúa thực sự trở nên hữu hình để chúng ta chiêm ngắm, và qua hiến lễ thập giá, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta thật vĩ đại. Từ cảm nghiệm này Thiên Chúa mời gọi chúng ta đáp trả tình yêu đã nhận lãnh.
 
Lời đáp trả tình yêu là một hành trình ra khỏi chính mình, dứt khoát những ràng buộc danh vọng, tiền tài, tham vọng trần thế, những tình cảm ngăn cản lời đáp trả. Hành trình yêu thương này luôn đòi hỏi một thái độ dứt khóat và quyết liệt như tiên tri  Êlisa đã làm: ông “bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Êlia” 

(1V 19,21). Một hành vi dứt khóat như thế luôn gặp sự chống đối từ những người chưa cảm nhận được tình yêu Chúa và chưa nhận ra giá trị của lời mời gọi đáp trả tình yêu. Sự chống đối này cũng gay gắt nhiều khi đưa tới sự phân rẽ trong gia đình: “cha chống lại con trai, mẹ chống lại con gái”. 

Tình yêu luôn là một hành vi tự hiến, trao ban, bao dung, quảng đại, tha thứ, tôn trọng sự thật và nhân phẩm người khác, cho nên tình yêu luôn gặp phải sự chống đối của những con người sống ích kỷ, tham lam, sống buông thả, chiều theo dục vọng, những con người chất chứa đầy thù hận. Từ đó gây ra cuộc chiến ánh sáng và bóng tối. Cuộc chiến đó luôn kéo dài trong đời sống Kitô hữu chân chính, những người luôn mau mắn đáp trả lời mời gọi của tình yêu.

Lạy Chúa, xin cho ngọn lửa tình yêu Chúa luôn hun đúc trong con, để con luôn mãi là chiến sĩ của tình yêu: đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào nơi lỗi lầm. Xin cho ngọn lửa tình yêu Chúa thanh luyện gia đình chúng con, cộng đoàn chúng con, để chúng con thực sự sống trong hòa bình. Vì chỉ có tình yêu Chúa mới cho chúng con an bình mà thôi. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường